Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku


Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
37-560 Pruchnik, ul. Szkolna 12
(Publiczne Gimnazjum w Pruchniku)
Kierownik placówki – tel. 512 483 686

Szkoła wpisana do Ewidencji Szkół MKiDN pod numerem 483/20/2007.

Placówka rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2009 roku w budynku Publicznego Gimnazjum w Pruchniku. Począwszy od 2012 roku działa jako samodzielna szkoła wpisana w ewidencji szkół prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego. Zajęcia odbywają się w budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.

Szkoła prowadzi pełny cykl kształcenia w oparciu o obowiązujące minimum programowe w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia i kursy muzyczne na bazie programu obowiązującego w szkołach muzycznych działających pod patronatem Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej. W szkole uczymy gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach i akordeonie. Na kursach prowadzimy naukę śpiewu w sekcji wokalnej i gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych. Istnieje możliwość nauki gry na innych instrumentach w przypadku dużej ilości zainteresowanych osób.

Informacje dla kandydatów:

Dokumentacja szkoły: