Odpłatność za naukę – NSM I st. w Leżajsku

Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2017/2018

  • Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego – 180,00 zł miesięcznie
  • Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego – 220,00 zł miesięcznie
  • Klasy 1-4 cyklu czteroletniego – 220,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) – 0,00 zł miesięcznie
  • Kurs gry – Edukacja Artystyczna / wszystkie placówki – 280,00 zł miesięcznie
  • Kurs gry (jako instr. dodatkowy) dla uczniów NSM i absolwentów – 220,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 120,00 zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa (Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może ulec zmianie. O ewentualnej zmianie uczniowie zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854