Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2017/2018

  • Odpłatność podstawowa dla wszystkich uczniów – 320,00 zł miesięcznie (90 min. tyg. instr.)
  • Odpłatność za system zaoczny dla wszystkich uczniów – 280,00 zł miesięcznie
  • Kurs gry (jako instr. dodatkowy) dla uczniów NSM i absolwentów – 220,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 120,00 zł miesięcznie

Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2018/2019

  • Odpłatność podstawowa – 320,00 zł miesięcznie (60 min. tyg. instrument)
  • Rozszerzenie zajęć z instr. głównego o 30 min. tygodniowo – 100,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy – 150,00 zł miesięcznie

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa i dodatkowych obowiązkach szkół w zakresie finansowania swoich działań (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może podlegać zmianom. O planowanej podwyżce czesnego uczniowie będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854