Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Leżajsku
na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

 • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
 • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
 • Prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, saksofonie, flecie, klarnecie i trąbce (dostępność instrumentów uzależniona od zainteresowania).
 • Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
 • Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
 • Przystępne czesne dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Muzyczna II stopnia – dla zaawansowanych / filia NSM II st. w Leżajsku

 • Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów, którzy zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia prywatnego.
 • Prowadzimy rekrutację do sekcji: klarnetu, saksofonu, fletu, akordeonu, fortepianu, skrzypiec, trąbki i gitary.

Szczegóły rekrutacji:

 • Przed rozpoczęciem nauki w szkole muzycznej I stopnia sprawdzamy predyspozycje do gry na wybranym instrumencie: słuch muzyczny, poczucie rytmu, warunki psychofizyczne.
 • Kandydaci do szkoły muzycznej II stopnia zdają egzamin wstępny z wybranego instrumentu na poziomie odpowiadającym umiejętnościom absolwenta szkoły muzycznej I stopnia.
 • Przesłuchania i egzaminy wstępne odbędą się 21.06.2018, godz. 18.00
 • Kwestionariusze kandydata dostępne są w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 31 (czynne codziennie w godz. 8.00 – 16.00), u dyrektora do spraw dydaktycznych – tel. 602 828 624 lub na naszej stronie: http://muzyczna.com.pl/dokumenty/
 • Komplet dokumentów kandydata należy złożyć w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku lub u dyrektora do spraw dydaktycznych – tel. 602 828 624.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania wstępnego lub egzaminu.
 • Dodatkowe informacje – tel. 602 828 624 i 604 888 796

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej odbywają się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 31.