Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim
na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

 • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
 • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
 • Prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, saksofonie, flecie, klarnecie i trąbce (dostępność instrumentów uzależniona od zainteresowania).
 • Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
 • Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
 • Przystępne czesne dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Muzyczna II stopnia – dla zaawansowanych / filia NSM II st. w Leżajsku

 • Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów, którzy zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia prywatnego.
 • Prowadzimy rekrutację do sekcji: klarnetu, saksofonu, fletu, akordeonu, fortepianu, skrzypiec, trąbki i gitary.

Szczegóły rekrutacji:

 • Przed rozpoczęciem nauki w szkole muzycznej I stopnia sprawdzamy predyspozycje do gry na wybranym instrumencie: słuch muzyczny, poczucie rytmu, warunki psychofizyczne.
 • Kandydaci do szkoły muzycznej II stopnia zdają egzamin wstępny z wybranego instrumentu na poziomie odpowiadającym umiejętnościom absolwenta szkoły muzycznej I stopnia.
 • Przesłuchania i egzaminy wstępne odbędą się – 23.06.2018, godz. 11.00
 • Kwestionariusz kandydata należy złożyć u dyrektora NSM I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim najpóźniej w dniu przesłuchań i egzaminów wstępnych – tel. 604 888 795. Kwestionariusze dostępne są u dyrektora Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim – tel. 604 888 795 lub na naszej stronie: http://muzyczna.com.pl/dokumenty/
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania.
 • Dodatkowe informacje – tel. 604 888 795 i 604 888 796.

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej odbywają się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej 41.