Zapisy do Szkoły Muzycznej I st. w Żołyni

Zapisy uzupełniające do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Żołyni
na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

  • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
  • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
  • Prowadzimy naukę gry na: saksofonie, flecie, klarnecie, trąbce, waltorni, puzonie, tubie, fortepianie, skrzypcach, gitarze i akordeonie.
  • Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
  • Nadzór nad szkołą pełni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji:

  • Kwestionariusze kandydata dostępne są w Urzędzie Gminy w Żołyni, pok. 104 p. Jan Mazurek – tel. 696 718 014, w sekretariacie urzędu – tel. 17 22 43 018, lub na naszej stronie: http://muzyczna.com.pl/dokumenty/
  • Komplet dokumentów kandydata należy złożyć najpóźniej do dnia przesłuchań wstępnych u dyrektora PZNSM – tel. 604 888 795.
  • Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej odbędzie się na początku roku szkolnego 2017/2018 po zebraniu listy kandydatów lub po indywidualnym uzgodnieniu terminu (tel. 604 888 795).
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania.
  • Dodatkowe informacje – tel. 696 718 014 i 604 888 795

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żołyni odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni przy ul. przy ul. ul.Smolarskiej 1 (lekcje indywidualne z instrumentu) i w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni przy ul. Górskiej 2 (lekcje grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych i lekcje indywidualne z fortepianu).