Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Żołyni
na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

 • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
 • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
 • Prowadzimy naukę gry na: saksofonie, flecie, klarnecie, trąbce, waltorni, puzonie, fortepianie, gitarze i akordeonie.
 • Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
 • Nadzór nad szkołą pełni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji:

 • Przed rozpoczęciem nauki w szkole muzycznej I stopnia sprawdzamy predyspozycje do gry na wybranym instrumencie: słuch muzyczny, poczucie rytmu, warunki psychofizyczne.
 • Kwestionariusze kandydata dostępne są w Urzędzie Gminy w Żołyni, pok. 104 p. Jan Mazurek – tel. 696 718 014, w sekretariacie urzędu – tel. 17 22 43 018, lub na naszej stronie: http://muzyczna.com.pl/dokumenty
 • Dokumenty kandydata (kwestionariusze osobowe) należy złożyć do dyrektora NSM I st. w Żołyni – tel. 604 888 795 najpóźniej do dnia przesłuchań wstępnych.
 • Przesłuchania wstępne odbędą się 19.06.2018, o godz. 18.00 w GOK w Żołyni.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania.
 • Dodatkowe informacje – tel. 604 888 795

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żołyni odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni przy ul. przy ul. Smolarskiej 1 (lekcje indywidualne z instrumentu) i w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni przy ul. Górskiej 2 (lekcje grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych i lekcje indywidualne z fortepianu).