Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. – filia w Jarosławiu
na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

  • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
  • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
  • Prowadzimy naukę gry na: flecie, fortepianie i skrzypcach.
  • Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
  • Nadzór nad szkołą pełni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji:

  • Kwestionariusze kandydata dostępne są u kierownika placówki – tel. 512 483 686, lub na naszej stronie: http://muzyczna.com.pl/dokumenty/
  • Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej odbędą się w terminie uzgodnionym telefonicznie z kierownikiem placówki – tel. 512 483 686 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza.
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania.
  • Dodatkowe informacje – tel. 512 483 686

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – filia w Jarosławiu odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Adama Mickiewicza pod adresem: ul. Kraszewskiego 1, 37-500 Jarosław .