Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krasnem
na rok szkolny 2018/2019
(placówka w organizacji)

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

  • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
  • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
  • Prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, saksofonie, flecie i trąbce (dostępność instrumentów uzależniona jest od ilości kandydatów do poszczególnych sekcji).
  • Nadzór nad szkołą pełni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji:

  • Przed rozpoczęciem nauki w szkole muzycznej I stopnia sprawdzamy predyspozycje do gry na wybranym instrumencie: słuch muzyczny, poczucie rytmu, warunki psychofizyczne.
  • Kwestionariusze kandydata będą dostępne w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem (Krasne 742, 36-007 Krasne) od dnia 04.04.2018, lub na naszej stronie: http://muzyczna.com.pl/dokumenty
  • Dokumenty kandydata (kwestionariusze) należy złożyć w sekretariacie ZSP w Krasnem w terminie do dnia 15.06.2018 lub do dyrektora NSM I st. w Krasnem w dniu przesłuchań wstępnych.
  • Przesłuchania wstępne odbędą się 18.06.2018, o godz. 18.00 w ZSP w Krasnem.
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania.
  • Dodatkowe informacje – tel. 604 888 796

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krasnem odbywają się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem (Krasne 742, 36-007 Krasne).