Bezpłatny rok nauki – NSM I st. w Sokołowie Małopolskim

OFERTA SPECJALNA – BEZPŁATNY ROK NAUKI

dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Warunki oferty:

  • Oferta specjalna BEZPŁATNY ROK NAUKI adresowana jest do kandydatów w wieku 6 – 9 lat, którzy złożą podanie o przyjęcie do szkoły w terminie do 25 czerwca 2015 roku. Podania należy złożyć do dyrektora NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim – tel. 604 888 796.
  • Dla pozostałych kandydatów w wieku 10 – 16 lat oferujemy zniżkę czesnego w wysokości około 50% kosztów kształcenia obowiązującą przez cały okres nauki.
  • W ofercie specjalnej dostępne są wszystkie instrumenty prowadzone w szkole.
  • Oferta specjalna BEZPŁATNY ROK NAUKI zostanie uruchomiona dla uczniów klasy pierwszej cyklu sześcioletniego od stycznia 2016 roku i będzie kontynuowana w klasie drugiej do grudnia 2016 roku włącznie.
  • W pozostałych okresach nauki wszyscy uczniowie szkoły muzycznej I stopnia korzystają ze zniżki w odpłatności za naukę na standardowych warunkach (około 50% stawki czesnego).
  • W trakcie trwania oferty specjalnej koszty kształcenia zostaną w całości pokryte z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • O przyjęciu do szkoły na wybrany instrument decyduje wynik badania przydatności.
  • W przypadku wstrzymania dotacji zastrzega się możliwość wycofania oferty w trakcie roku szkolnego za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.

Pliki do pobrania:

%d bloggers like this: