Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Sokołowie Małopolskim

Godło PolskiNSM I st. w Sokołowie Małopolskim

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41
(Zespół Szkół im. Jana Pawła II)
Dyrektor szkoły – tel. 604 888 795 

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim prowadzi nieprzerwaną działalność od 1994 roku. Siedziba szkoły mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia lekcyjne. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 185/7/1998. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli posiadających praktykę w pracy z dziećmi. Wyposażenie szkoły gwarantuje komfort pracy dla uczniów i możliwość uzyskania wysokich wyników nauczania. Przy Niepaństwowej Szkole Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim działa filia Niepaństwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Leżajsku.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim prowadzi pełny cykl kształcenia w oparciu o obowiązującą podstawę programową określoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych pierwszego stopnia. W szkole uczymy gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, akordeonie, flecie i klarnecie. Poza indywidualnymi zajęciami z instrumentu uczniowie uczestniczą w grupowych lekcjach rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, chóru lub zespołów. Absolwenci otrzymują świadectwa potwierdzające uzyskanie umiejętności umożliwiających podjęcie dalszej nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Szkoła działa w ramach Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie. Patronat nad działalnością szkoły pełni Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, a nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczniowie NSM I st. w Sokołowie Małopolskim korzystają z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NSM II st. w Leżajsku – filia w Sokołowie Młp.

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41
(Zespół Szkół im. Jana Pawła II)
Dyrektor szkoły – tel. 604 888 795

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Sokołowie Małopolskim została powołana 1 września 2008 roku przez Fundację Wspieranie Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. Aktualnie placówka funkcjonuje jako oddział filialny Niepaństwowej Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku – zarejestrowanej w ewidencji szkół prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 573/15/2011. NSM II st. w Leżajsku działa jako niezależna placówka we współpracy z Podkarpackim Zespołem Niepaństwowych Szkół Muzycznych.

Informacje dla kandydatów do NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim:

Dokumentacja:

 

%d bloggers like this: