Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Godło PolskiNiepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 31
(bud. Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku)
Dyrektor d.s. dydaktycznych – tel. 602 828 624

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku prowadzi działalność od 3 września 2007 roku. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 482/19/2007. Szkoła mieści się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku i dzięki uprzejmości dyrekcji PSM wykorzystuje pracownie muzyczne na zajęcia indywidualne i salę koncertową wyposażoną w fortepian. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli posiadających praktykę w pracy z dziećmi. Wyposażenie szkoły gwarantuje komfort pracy dla uczniów i możliwość uzyskania wysokich wyników nauczania.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku prowadzi pełny cykl kształcenia w oparciu o obowiązującą podstawę programową określoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych pierwszego stopnia. W szkole uczymy gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, akordeonie, flecie, saksofonie, klarnecie i trąbce. Poza indywidualnymi zajęciami z instrumentu uczniowie uczestniczą w grupowych lekcjach rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych i zespołów. Absolwenci otrzymują świadectwa potwierdzające uzyskanie umiejętności umożliwiających podjęcie dalszej nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Równolegle z działalnością statutową oferujemy kursy gry dla hobbystów. Na kursach prowadzimy naukę śpiewu w sekcji wokalnej i naukę gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych.

Szkoła działa w ramach Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie. Patronat nad działalnością szkoły pełni Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, a nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczniowie NSM I st. w Leżajsku korzystają z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje dla kandydatów:

%d bloggers like this: