Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie

NSM I st. w Sieniawie

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie
ul. Kościuszki 4, 37-530 Sieniawa
/Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół” w Sieniawie/
Kierownik placówki – tel. 512 483 686

Szkoła roku rozpoczęła działalność 3 września 2013 roku. Placówka jest zarejestrowana w Ewidencji Szkół MKiDN pod numerem 668/49/2013. Siedziba szkoły mieści się w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji “Sokół” w Sieniawie przy ul. Kościuszki 4.  Zajęcia szkoły muzycznej odbywają się w godzinach popołudniowych. W ramach swojej działalności szkoła prowadzi indywidualne lekcje gry na instrumentach i grupowe zajęcia z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. W szkole mogą podjąć naukę dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 roku życia. Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach i klawiszowych instrumentach elektronicznych.

Szkoła prowadzona jest przez AGW spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działa we współpracy z Podkarpackim Zespołem Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie. Patronat nad działalnością szkoły pełni Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, a nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje dla kandydatów:

%d bloggers like this: