Odpłatność za naukę – NSM I st. w Leżajsku

Odpłatność za naukę w roku szkolnym 2019/2020

  • Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego – 2400,00 zł rocznie (lub 10 rat po 240,00 zł miesięcznie)
  • Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego – 2800,00 zł rocznie (lub 10 rat po 280,00 zł miesięcznie)
  • Klasy 1-4 cyklu czteroletniego – 2800,00 zł rocznie (lub 10 rat po 280,00 zł miesięcznie)
  • Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) – 0,00 zł miesięcznie
  • Kurs gry (jako instr. dodatkowy) dla uczniów NSM i absolwentów – 2400,00 zł rocznie (lub 10 rat po 240,00 zł miesięcznie)
  • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 1500,00 zł rocznie (lub 10 rat po 150,00 zł miesięcznie)

Dodatkowe informacje:

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa i dodatkowych obowiązkach szkół w zakresie finansowania swoich działań (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może podlegać zmianom. O planowanej podwyżce czesnego uczniowie będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego – tylko szkoła muzyczna, bez kursów

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Terminy płatności: do 5-go każdego miesiąca z góry lub do 5-go września za cały rok szkolny.

%d bloggers like this: