Odpłatność za naukę – NSM I st. w Leżajsku

Odpłatność za naukę w roku szkolnym 2020/2021

  • Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego –  260,00 zł miesięcznie
  • Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego – 290,00 zł miesięcznie
  • Klasy 1-4 cyklu czteroletniego – 290,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) – 0,00 zł miesięcznie
  • Kurs gry (jako instr. dodatkowy) dla uczniów NSM i absolwentów – 260,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 150,00 zł miesięcznie

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Terminy płatności zaliczek czesnego – do wyboru:

  • do 5-go każdego miesiąca z góry
  • do 5-go września za I semestr (lub cały rok szkolny)
  • do 5 lutego za II semestr.

UWAGA – zastrzega się możliwość zmiany wysokości czesnego. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły z miesięcznym wyprzedzeniem.

%d bloggers like this: