Odpłatność za naukę – NSM I st. w Leżajsku

Odpłatność za naukę od dnia 01.09.2021:

  • Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego –  280,00 zł miesięcznie
  • Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego – 310,00 zł miesięcznie
  • Klasy 1-4 cyklu czteroletniego – 310,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) – 0,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 170,00 zł miesięcznie

Dane rachunku bankowego

  • Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
  • Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Terminy płatności zaliczek czesnego – do wyboru:

  • do 5-go każdego miesiąca z góry
  • do 5-go września za I semestr (lub cały rok szkolny)
  • do 5 lutego za II semestr

UWAGA – zastrzega się możliwość zmiany wysokości czesnego. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły z miesięcznym wyprzedzeniem.

%d bloggers like this: