Odpłatność za naukę – NSM I st. w Leżajsku

Odpłatność za naukę obowiązująca od 01.09.2022

Wyszczególnienie Odpłatność miesięczna
Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego 330,00 zł
Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego 360,00 zł
Klasy 1-4 cyklu czteroletniego 360,00 zł
Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) 0,00 zł
Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego o 30 minut tygodniowo 200,00 zł
Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego o 45 minut tygodniowo 280,00 zł

 Rachunek bankowy do wpłaty czesnego:

  • Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
  • Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Terminy płatności rat czesnego:

  • do 5-go każdego miesiąca z góry
  • do 5-go września za I semestr (lub cały rok szkolny)
  • do 5 lutego za II semestr.

UWAGA – zastrzega się możliwość zmiany wysokości czesnego. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły z miesięcznym wyprzedzeniem.

Historia zmian:

Odpłatność za naukę w poprzednim roku szkolnym

Odpłatność miesięczna:

Za miesiące:
IX – XII 2021

Za miesiące:
I – VI 2022

Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego

280,00 zł

300,00 zł

Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego

310,00 zł

330,00 zł

Klasy 1-4 cyklu czteroletniego

310,00 zł

330,00 zł

Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy)

0,00 zł

0,00 zł

Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego

170,00 zł

190,00 zł

 

%d bloggers like this: