Odpłatność za naukę – NSM I st. w Sieniawie

Zniżka w odpłatności za czerwiec 2020 roku:
https://muzyczna.com.pl/2020/05/29/odplatnosc-za-nauke-w-miesiacu-czerwcu-2020-r/

Odpłatność za miesiąc maj 2020 roku – czesne zgodne z obowiązującymi stawkami.

Zniżka w odpłatności za kwiecień 2020 roku:
https://muzyczna.com.pl/2020/03/28/odplatnosc-za-nauke-w-miesiacu-kwietniu-2020-r/


Odpłatność za naukę w roku szkolnym 2019/2020

  • Odpłatność podstawowa – 2800,00 zł rocznie (lub 10 rat po 280,00 zł miesięcznie)
  • Rozszerzenie zajęć z instr. głównego o każde 15 minut tygodniowo – 500,00 zł rocznie (lub 10 rat po 50,00 zł miesięcznie)
  • Dopłata za instrument dodatkowy – 1500,00 zł rocznie (lub 10 rat po 150,00 zł miesięcznie)

Dodatkowe informacje:

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa i dodatkowych obowiązkach szkół w zakresie finansowania swoich działań (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może podlegać zmianom. O planowanej podwyżce czesnego uczniowie będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Terminy płatności: do 5-go każdego miesiąca z góry lub do 5-go września za cały rok szkolny.

%d bloggers like this: