Odpłatność za naukę – NSM I st. w Sieniawie

Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2018/2019

  • Odpłatność podstawowa – 280,00 zł miesięcznie (45 min. tyg. instrument + pozostałe przedm. w ilości zgodnej z siatką godzin)
  • Rozszerzenie zajęć z instr. głównego o każde 15 minut tygodniowo – 50,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy – 150,00 zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa i dodatkowych obowiązkach szkół w zakresie finansowania swoich działań (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może podlegać zmianom. O planowanej podwyżce czesnego uczniowie będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Termin płatności czesnego – do 5-go każdego miesiąca z góry.

%d bloggers like this: