Odpłatność za naukę – NSM I st. w Sokołowie Małopolskim

Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2018/2019

  • Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego – 240,00 zł miesięcznie
  • Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego – 280,00 zł miesięcznie
  • Klasy 1-4 cyklu czteroletniego – 280,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) – 0,00 zł miesięcznie
  • Kurs gry – Edukacja Artystyczna / wszystkie placówki – 280,00 zł miesięcznie
  • Kurs gry (jako instr. dodatkowy) dla uczniów NSM i absolwentów – 240,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 150,00 zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa i dodatkowych obowiązkach szkół w zakresie finansowania swoich działań (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może podlegać zmianom. O planowanej podwyżce czesnego uczniowie będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego – tylko szkoła muzyczna, bez kursów

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Dane rachunku bankowego – tylko kursy (np. kurs gitarowy)

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim
numer rachunku: 77 1140 2004 0000 3202 7799 4477

Termin płatności – do 5-go każdego miesiąca z góry.

%d bloggers like this: