Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2017/2018

 • Klasy 1-2 cyklu sześcioletniego – 180,00 zł miesięcznie
 • Klasa 3 cyklu sześcioletniego – 80,00 zł miesięcznie (pilotaż)
 • Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego – 220,00 zł miesięcznie
 • Klasy 1-4 cyklu czteroletniego – 220,00 zł miesięcznie
 • Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) – 0,00 zł miesięcznie
 • Kurs gry – Edukacja Artystyczna / wszystkie placówki – 280,00 zł miesięcznie
 • Kurs gry (jako instr. dodatkowy) dla uczniów NSM i absolwentów – 220,00 zł miesięcznie
 • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 120,00 zł miesięcznie

Planowana miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2018/2019

 • Klasy 1-3 cyklu sześcioletniego – 240,00 zł miesięcznie
 • Klasy 4-6 cyklu sześcioletniego – 280,00 zł miesięcznie
 • Klasy 1-4 cyklu czteroletniego – 280,00 zł miesięcznie
 • Dopłata za fortepian dodatkowy (obowiązkowy) – 0,00 zł miesięcznie
 • Kurs gry – Edukacja Artystyczna / wszystkie placówki – 280,00 zł miesięcznie
 • Kurs gry (jako instr. dodatkowy) dla uczniów NSM i absolwentów – 240,00 zł miesięcznie
 • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 150,00 zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa i dodatkowych obowiązkach szkół w zakresie finansowania swoich działań (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może podlegać zmianom. O planowanej podwyżce czesnego uczniowie będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Ze względu na zmiany w prawie oświatowym dotyczące finansowania szkół niepublicznych program pilotażowy zostaje zamknięty z dniem 30.08.2018.