Oferta 2014/2015 – Sokołów Małopolski

Odpłatność za naukę
w NSM I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim
– oferta na rok szkolny 2014/2015

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – sekcja klasyczna
/tabela uwzględnia 50 % zniżkę – dofinansowanie MKiDN/

Wyszczególnienie Opłata roczna 10 rat miesięcznych
Klasa 1 – 3 cyklu 6-letniego 1 300,00 130,00
Klasa 4 – 6 cyklu 6-letniego 1 800,00 180,00
Klasa 1 – 4 cyklu 4-letniego 1 800,00 180,00
Dopłata za instrument dodatkowy 1 000,00 100,00

Edukacja Artystyczna – kurs muzyki rozrywkowej

Wyszczególnienie Opłata roczna 10 rat miesięcznych
Pierwszy i drugi rok nauki 2 600,00 260,00
Pozostali uczniowie / cykl podstawowy *) 1 800,00 180,00
Pozostali uczniowie / cykl rozszerzony **) 3 600,00 360,00
Dopłata za instrument dodatkowy 1 000,00 100,00
*) cykl podstawowy – 60 minut tygodniowo zajęć z instrumentu (lub 2 x 30 minut)
**) cykl rozszerzony – 90 minut tygodniowo zajęć z instrumentu (lub 2 x 45 minut)

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Wyszczególnienie Opłata roczna 10 rat miesięcznych
Cykl zaoczny 2 600,00 260,00
Cykl podstawowy 3 100,00 310,00
Dopłata za instrument dodatkowy 100,00 100,00

Warunki płatności za naukę:

  • Termin płatności rat miesięcznych – z góry do 10-go każdego miesiąca.
  • Nazwa odbiorcy – Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
    Nr rachunku – 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854 (mBank)
    Tytuł wpłaty – czesne za (miesiąc), (imię i nazwisko ucznia)
  • Na życzenie umożliwiamy także płatność czesnego w 5 lub 12 ratach miesięcznych.
%d bloggers like this: