Oferta 2014/2015 – Jarosław

Odpłatność za naukę
w NSM I stopnia w Rzeszowie – oddział Jarosław
– oferta na rok szkolny 2014/2015

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – sekcja klasyczna
Wyszczególnienie Opłata roczna 10 rat miesięcznych
Klasa 1 – 6 cyklu 6-letniego 2 600,00 260,00
Klasa 1 – 4 cyklu 4-letniego 2 600,00 260,00
Dopłata za rozszerzenie zajęć z instrumentu głównego o 30 minut tygodniowo 600,00 60,00
Dopłata za instrument dodatkowy 1 000,00 100,00
Zniżka dla rodzeństw / do odliczenia za każde dziecko 200,00 20,00
Edukacja Artystyczna – kurs muzyki rozrywkowej
Wyszczególnienie Opłata roczna 10 rat miesięcznych
Cykl podstawowy *) 2 600,00 260,00
Cykl rozszerzony **) 3 200,00 320,00
Dopłata za instrument dodatkowy 1 000,00 100,00
Zniżka dla rodzeństw / do odliczenia za każde dziecko 200,00 20,00

*) cykl podstawowy – 60 minut tygodniowo zajęć z instrumentu (lub 2 x 30 minut)
**) cykl rozszerzony – 90 minut tygodniowo zajęć z instrumentu (lub 2 x 45 minut)

Warunki płatności za naukę:

  • Termin płatności rat miesięcznych – z góry do 10-go każdego miesiąca.
  • Nazwa odbiorcy – Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
    Nr rachunku – 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854 (mBank)
    Tytuł wpłaty – czesne za (miesiąc), (imię i nazwisko ucznia)
  • Na życzenie umożliwiamy także płatność czesnego w 5 lub 12 ratach miesięcznych.
%d bloggers like this: