Oferta 2015/2016 – Leżajsk

Odpłatność za naukę w NSM I i II st. w Leżajsku
– oferta na rok szkolny 2015/2016

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – sekcja klasyczna
/tabela uwzględnia 50 % zniżkę – dofinansowanie MKiDN/

Wyszczególnienie Opłata roczna czesnego Zaliczka miesięczna czesnego
Klasa 1 – 3 cyklu 6-letniego 1 400,00 140,00
Klasa 4 – 6 cyklu 6-letniego 1 800,00 180,00
Klasa 1 – 4 cyklu 4-letniego 1 800,00 180,00
Dopłata za instrument dodatkowy 1 000,00 100,00

Edukacja Artystyczna – kurs muzyki rozrywkowej

Wyszczególnienie Opłata roczna czesnego Zaliczka miesięczna czesnego
Pozostali uczniowie / cykl podstawowy *) 2 600,00 260,00
Pozostali uczniowie / cykl rozszerzony **) 3 600,00 360,00
Dopłata za instrument dodatkowy 1 000,00 100,00
*) cykl podstawowy – 60 minut tygodniowo zajęć z instrumentu (lub 2 x 30 minut)
**) cykl rozszerzony – 90 minut tygodniowo zajęć z instrumentu (lub 2 x 45 minut)

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Wyszczególnienie Opłata roczna czesnego Zaliczka miesięczna czesnego
Cykl zaoczny 2 800,00 280,00
Cykl podstawowy 3 200,00 320,00
Dopłata za instrument dodatkowy 100,00 100,00

Warunki płatności za naukę:

  • Termin płatności zaliczek miesięcznych w poczet czesnego za naukę – z góry do 10-go każdego miesiąca.
  • Nazwa odbiorcy – Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
    Nr rachunku – 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854 (mBank)
    Tytuł wpłaty – czesne za (miesiąc), (imię i nazwisko ucznia)
  • Na życzenie rodzica umożliwiamy także płatność zaliczek czesnego w 5 lub 12 ratach miesięcznych.
  • Okres rozliczeniowy obejmuje pełny semestr nauki. Faktury (bez podatku vat – szkoła jest zwolniona z podatku vat) wystawiane są najpóźniej do ostatniego dnia każdego semestru (za I semestr do końca stycznia, za II semestr do końca czerwca) i obejmują sumę dokonanych wpłat zaliczek w poczet czesnego za naukę.
%d bloggers like this: