Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Pruchniku
na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Muzyczna I stopnia – dla początkujących

  • Dzieci w wieku 6 – 10 lat przyjmujemy na cykl 6-letni.
  • Dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat przyjmujemy na cykl 4-letni.
  • Prowadzimy naukę gry na: saksofonie, flecie, klarnecie, trąbce, fortepianie, skrzypcach, gitarze i akordeonie.
  • Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
  • Nadzór nad szkołą pełni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji:

  • Kwestionariusze kandydata dostępne są w sekretariacie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku, lub na naszej stronie: https://muzyczna.com.pl/dokumenty/
  • Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej odbędą się w terminie uzgodnionym telefonicznie z kierownikiem placówki – tel. 604 888 796 w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku.
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik przesłuchania.
  • Dodatkowe informacje – tel. 604 888 796

Zajęcia lekcyjne Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieniawie odbywają się w budynku Publicznego Gimnazjum w Pruchniku pod adresem: 37-560 Pruchnik, ul. Szkolna 12.