Odpłatność za naukę – NSM I st. w Żołyni

Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2017/2018

  • Odpłatność podstawowa dla wszystkich uczniów – 180,00 zł miesięcznie
  • Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego – 120,00 zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości odpłatności za naukę. O ewentualnej zmianie uczniowie zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854