IMG_6269

Serdecznie witamy odwiedzających nasze strony WWW

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie został powołany 26 sierpnia 2013 roku i zarejestrowany w Ewidencji Szkół MKiDN pod numerem 670/51/2013. W ramach działalności statutowej zespół prowadzi szkoły muzyczne I i II stopnia a także kursy muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Placówki Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych:

Oddziały zamiejscowe szkół:

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych kształci dzieci i młodzież w oparciu o podstawę programową obowiązującą w publicznych szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    

Patronat – Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej