Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej rozpoczęła działalność z dniem 16 stycznia 2009 roku w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Fundacja powołana została aktem notarialnym w dniu 2 grudnia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej Teresy Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 13. Oficjalnie swą działalność rozpoczęła w dniu 16 stycznia 2008 roku po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i zawarciu umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim o udostępnieniu lokalu na siedzibę.

Logo Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej

Celem powołanej instytucji jest krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz środowiska sokołowskiego. Główne założenia to: wspieranie rozwoju szkolnictwa muzycznego, wspieranie działalności instytucji kultury i szkół artystycznych, promocja utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych a także wspierania działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki. Fundacja patronuje działalności Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych w Rzeszowie.

Więcej o Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej:

Oficjalna strona internetowa Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej: https://fundacja.art

%d bloggers like this: