Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 31
(Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku)
Kierownik placówki – tel. 604 888 796

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2011 roku. Została wpisana do ewidencji szkół artystycznych pod numerem 573/15/2011. Szkoła prowadzi naukę w zakresie gry na instrumencie w oparciu o podstawę programową określoną przez ministra właściwego d/s kultury i dziedzictwa narodowego dla szkół muzycznych drugiego stopnia. Umiejętności gry uczniowie uzupełniają o wiedzę ogólnomuzyczną na przedmiotach: kształcenie słuchu, harmonia i historia muzyki.

Od 1 stycznia 2021 roku szkoła prowadzona jest przez AGW spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo zmiany organu prowadzącego w dalszym ciągu działa we współpracy z Podkarpackim Zespołem Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie. Patronat nad działalnością szkoły pełni Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, a nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku – punkt zamiejscowy w Sokołowie Młp.

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41
(Zespół Szkół im. Jana Pawła II)
Dyrektor szkoły – tel. 604 888 795

Szkoła została powołana 1 września 2008 roku przez Fundację Wspieranie Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. Aktualnie placówka funkcjonuje jako punkt zamiejscowy Niepaństwowej Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku – zarejestrowanej w ewidencji szkół pod numerem 573/15/2011.

Informacje dla kandydatów:

%d bloggers like this: