Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 31
(Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku)
Dyrektor szkoły do spraw dydaktycznych – tel. 602 828 624

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2011 roku. Została wpisana do ewidencji szkół artystycznych pod numerem 573/15/2011. Szkoła prowadzi naukę w zakresie gry na instrumencie w oparciu o podstawę programową określoną przez ministra właściwego d/s kultury i dziedzictwa narodowego dla szkół muzycznych drugiego stopnia. Umiejętności gry uczniowie uzupełniają o wiedzę ogólnomuzyczną na przedmiotach: kształcenie słuchu, harmonia i historia muzyki.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku – filia w Sokołowie Młp.

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41
(Zespół Szkół im. Jana Pawła II)
Dyrektor szkoły – tel. 604 888 795

Szkoła została powołana 1 września 2008 roku przez Fundację Wspieranie Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. Aktualnie placówka funkcjonuje jako oddział filialny Niepaństwowej Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku – zarejestrowanej w ewidencji szkół prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 573/15/2011.

Informacje dla kandydatów:

Dokumentacja:

%d bloggers like this: