Plan nauczania w szkołach muzycznych II stopnia
Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Obowiązuje do 30.08.2018

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny 2 2 2 2 2 2
Kształcenie słuchu 2 2 1 1 1 1
Harmonia 1 1
Historia muzyki z literaturą 1 1 1 1
Zasady muzyki zal. **)
Nauka o muzyce zal. **)
Formy muzyczne zal. **)
Chór / Zespół / Kameralistyka *) 1 1 1 1 1 1

*) – nadobowiązkowo
**) – obowiązuje zaliczenie na podstawie samodzielnie opracowanych zagadnień

Obowiązuje od 01.09.2018

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny ***) 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3
Kształcenie słuchu 2 2 1 1 2 2
Harmonia 1 1
Historia muzyki z literaturą  1  1 1 1 1 1
Zasady muzyki zal. **)
Nauka o muzyce zal. **)
Formy muzyczne zal. **)
Chór / Zespół / Kameralistyka *) 1 1 1 1 1 1

*) – nadobowiązkowo
**) – obowiązuje zaliczenie na podstawie samodzielnie opracowanych zagadnień
***) – możliwość rozszerzenia zajęć z instrumentu głównego do 2 jednostek lekcyjnych za dopłatą

Obowiązująca ilość zajęć, przesłuchań i egzaminów w roku szkolnym:

  • Instrument główny – według siatki godzin – gwarantowane 32 tygodnie nauki
  • Przedmioty teoretyczne według planu – gwarantowane 28 tygodni nauki
  • Egzamin praktyczny z instrumentu – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
  • Prezentacja na popisie uczniowskim – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)