Siatka godzin NSM II st.

Plan nauczania w szkołach muzycznych II stopnia
Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny 2 2 2 2 2 2
Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
Harmonia 1 1
Historia muzyki z literaturą 1 1 1 1
Zasady muzyki (1) lub zal. **)
Nauka o muzyce (1) lub zal. **)
Formy muzyczne (1) lub zal. **)
Chór / Zespół / Kameralistyka *) 2 2 2 2 2 2

*) – nadobowiązkowo
**) – obowiązuje zaliczenie na podstawie samodzielnie opracowanych zagadnień

Obowiązująca ilość zajęć, przesłuchań i egzaminów w roku szkolnym:

  • Instrument główny – według siatki godzin – gwarantowane 32 tygodnie nauki
  • Przedmioty teoretyczne według planu – gwarantowane 28 tygodni nauki
  • Egzamin praktyczny z instrumentu – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
  • Prezentacja na popisie uczniowskim – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)

UWAGA – PLANOWANA ZMIANA SIATKI GODZIN ZOSTAŁA ANULOWANA

%d bloggers like this: