Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie został powołany 26 sierpnia 2013 roku i zarejestrowany w Ewidencji Szkół MKiDN pod numerem 670/51/2013. W ramach działalności statutowej zespół prowadzi szkoły muzyczne I i II stopnia. Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową określoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych I i II stopnia.

Placówki Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych:

 • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Lubelskiej 41,
  tel. 604 888 796
  Status prawny: wpis do ewidencji szkół pod nr 185/7/1998
  Uprawnienia szkoły publicznej nr DEK-WPM.IS-801/01/13
  Nadzór pedagogiczny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  (Przy placówce działa punkt filialny NSM II st. w Leżajsku)
 • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
  PSM I st. w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 31, tel. 604 888 796
  Status prawny: wpis do ewidencji szkół pod nr 482/19/2007
  Uprawnienia szkoły publicznej nr DEK-WPM.IS-802/02/13
  Nadzór pedagogiczny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szkoły samodzielne działające w ramach marki Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych:

 • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku
  PSM I st. w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 31, tel. 604 888 796
  Status prawny: wpis do ewidencji szkół pod nr 573/15/2011
  Nadzór pedagogiczny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  (Placówka posiada punkt filialny w Sokołowie Małopolskim)
 • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żołyni
  Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni przy ul. Górskiej 2
  Status prawny: wpis do ewidencji szkół pod nr  678/59/2013
  Nadzór pedagogiczny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie
  CKSiR „Sokół” w Sieniawie przy ul. Kościuszki 4, tel. 604 888 795
  Status prawny: wpis do ewidencji szkół pod nr  668/49/2013
  Nadzór pedagogiczny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych kształci dzieci i młodzież w oparciu o podstawę programową obowiązującą w publicznych szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

%d bloggers like this: