Miesięczna odpłatność za naukę w szkołach muzycznych
Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854