Siatka godzin NSM II st.

Plan nauczania w szkołach muzycznych II stopnia
Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny 2 2 2 2 2 2
Kształcenie słuchu 2 2 1 1 1 1
Harmonia 1 1
Historia muzyki z literaturą 1 1 1 1
Zasady muzyki zal. **)
Nauka o muzyce zal. **)
Formu muzyczne zal. **)
Chór / Zespół / Kameralistyka *) 1 1 1 1 1 1

*) – nadobowiązkowo
**) – obowiązuje zaliczenie na podstawie samodzielnie opracowanych zagadnień

UWAGA

  • W systemie zaocznym szkoły II st. ilość zajęć z instrumentu jest zmniejszona do 60 minut tygodniowo.

Obowiązująca ilość zajęć, przesłuchań i egzaminów w roku szkolnym:

  • Instrument główny (cykl podstawowy) – 2 x 45 minut tygodniowo
  • Instrument główny (cykl zaoczny) – 1 x 60 minut tygodniowo
  • Przedmioty teoretyczne według planu – garantowane 28 tygodni nauki
  • Zespół instrumentalny (kameralistyka) lub wokalny – 1 x 45 minut tygodniowo
  • Egzamin praktyczny z instrumentu – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
  • Prezentacja na popisie uczniowskim – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)