Sokołowscy artyści w Krakowie

Kurier Sokołowski nr 12/75/98

Miłą wiadomością dla mieszkańców Sokołowa i pobliskich miejscowości może byś informacja o uczestnictwie Zespołu Wokalnego w V Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Dzięki dobrej współpracy Ośrodka Kultury w Sokołowie i Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Sokołowie zespół koncertował 10 grudnia w Krakowie przed jury konkursowym w ramach eliminacji do etapu centralnego.

Popisy konkursowe odbywały się w auli imienia Jana Pawła II przy Zakonie Misjonarzy w Krakowie. Komisję konkursową reprezentowało grono – profesorskie z Krakowskiej Akademii Muzycznej. Z pośród 56 wykonawców (zespołów, chórów, solistów), osiem zostało zakwalifikowanych do finału. Pomimo tego, że naszemu zespołowi nie udało się znaleźć, wśród tej grupy, należą im się słowa pochwały za godne reprezentowanie Sokołowa Młp. i za wysoki poziom artystyczny potwierdzony opiniami jury. Do zespołu należą: Ewa Chorzępa (śpiew i gra na flecie poprzecznym), Joanna Baran, (Joanna Partyka, Paulina Rumak, Karolina Delekta, Sylwia Cisek, Magdalena Stafa, Marta Węglowska, Natalia Kochańska, Ewa Majowicz, Agnieszka Walicka. Zespół wykonał w wersji 2 i 3 głosowej z towarzyszeniem fletu poprzecznego i fortepianu kolędy: „Wśród nocnej ciszy” i “Przybieżeli do Betlejem” oraz pastorałkę „Narodzenia czas”. Zespołem dyrygowała mgr Anna Wójcikiewicz, akompaniował dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Sokołowie Młp. Grzegorz Wójcikiewicz, Czekając na dalsze sygnały o sukcesach naszych młodych artystów, życzymy im powodzenia i wytrwałości w rozwijaniu swoich muzycznych talentów.

Redakcja

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: