FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Kurier Sokołowski – 1(198) 2009r.

Wśród instytucji istniejących w Sokołowie Małopolskim  pojawiła się nowa organizacja działająca na rzecz środowiska, a dokładniej na rzecz rozwoju kulturalnego i edukacji muzycznej – Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej rozpoczęła działalność z dniem 16 stycznia 2009 roku w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Fundacja powołana została aktem notarialnym w dniu 2 grudnia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej Teresy Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 13. Oficjalnie swą działalność rozpoczęła w dniu 16 stycznia 2008 r. po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i zawarciu umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim o udostępnieniu lokalu na siedzibę.

Celem powołanej instytucji jest krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz środowiska sokołowskiego. Główne założenia to: wspieranie rozwoju szkolnictwa muzycznego, wspieranie działalności instytucji kultury i szkół artystycznych, promocja utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych a także wspierania działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki.

Fundacja wspiera imprezy muzyczne:

  • Sokołowski Konkurs Kultury Muzycznej w Sokołowie Młp.
  • Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej
  • Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku
  • Przegląd Szkół Muzycznych w Pruchniku
  • Ogólnopolski Internetowy Konkurs Pianistyczny
  • Turniej Wiedzy Muzycznej w Żołyni

Fundacja patronuje działalności szkół:

  • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sokołowie Młp.
  • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
  • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Dębie

W najbliższej perspektywie fundacja podejmie się prowadzenia działającej już od 15 lat w Sokołowie Małopolskim Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. założonej przez Grzegorza Wójcikiewicza. Procedura związana z rejestracją muzycznej szkoły fundacyjnej już się ropoczęła.

Dzięki utworzonej fundacji powstaje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe działalności w zakresie oświaty muzycznej ze środków przewidzianych na ten cel w programach operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inną korzyścią jest możliwość pozyskiwania środków od prywatnych sponsorów mogących skorzystać z ulgi podatkowej od darowizn na cele oświatowe i kulturalne.

Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej działa pod kierownictwem pani Anny Wójcikiewicz powołanej na stanowisko prezesa zarządu. W zarządzie fundacji funkcję wiceprezesa pełni pani Klaudyna Hyjek, nauczyciel Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim – oddział zamiejscowy w Kolbuszowej. W Radzie Fundacji zasiadają pani Marta Woś-Karczmarz, wieloletni nauczyciel sokołowskiej szkoły muzycznej i niżej podpisany, dyrektor wymienionej szkoły.

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: