Program nauczania

Program nauczania

Szkoły muzyczne Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych realizują autorskie programy nauczania zgodne z Podstawą Programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Szkolne Zestawy Programów Nauczania:

W przypadku realizacji przedmiotów nieuwzględnionych w wymienionym rozporządzeniu (dotyczy przedmiotów nadobowiązkowych lub prowadzonych na kursach: wokal rozrywkowy, klawiszowe instrumenty elektroniczne, gitara basowa) realizowany jest program autorski indywidualnie opracowany przez nauczyciela prowadzącego.

%d bloggers like this: