Plan nauczania – NSM I st. w Sokołowie Młp.

Plan nauczania wyrażony jest w godzinach lekcyjnych obejmujących 45 minut. Tabele określają minimalną gwarantowaną ilość godzin do realizacji. Ze względów organizacyjnych przewiduje się możliwość zwiększenia ilości zajęć z poszczególnych przedmiotów lub ich przenoszenia pomiędzy klasami z zastrzeżeniem zachowania ich łącznej liczby w całym cyklu nauczania. Plan nauczania nie obejmuje przedmiotów nadobowiązkowych.

Cykl sześcioletni

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny 1,33 1,33 1,33 2,00 2,00 2,00
Rytmika 1,00 1,00 1,00
Kształcenie słuchu 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00
Fortepian dodatkowy 0,66 0,66
Chór 2,00 2,00 2,00

 

Cykl czteroletni

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4
Instrument główny 2,00 2,00 2,00 2,00
Kształcenie słuchu 2,00 2,00 2,00 2,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00
Fortepian dodatkowy 0,66 0,66
Chór / Zespół 2,00 2,00 2,00

 

%d bloggers like this: