Poznaj nas bliżej …

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie został powołany 26 sierpnia 2013 roku i zarejestrowany w Ewidencji Szkół MKiDN pod numerem 670/51/2013. W ramach działalności statutowej zespół prowadzi niepubliczne szkoły muzyczne I i II stopnia. Przy PZNSM działa Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej prowadząca niekomercyjną działalność w zakresie kultury muzycznej i edukacji artystycznej.

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych kształci dzieci i młodzież w oparciu o podstawę programową obowiązującą w publicznych szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

%d bloggers like this: