Informacja dla uczniów NSM I st. w Żołyni

Szanowni Uczniowie
Szanowni Rodzice

Decyzją Władz Samorządowych w Żołyni w porozumieniu z placówkami oświatowymi i Gminnym Ośrodkiem Kultury – nie otrzymaliśmy zgody na prowadzenie zajęć stacjonarnych w budynku Zespołu Szkół w Żołyni i w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni w okresie od 01.09.2020 do 30.09.2020. Ze względu na spodziewaną kolejną falę pandemii musimy się liczyć z tym, że zakaz prowadzenia zajęć stacjonarnych może zostać przedłużony na dowolny okres.

Jest to dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja, do której z konieczności musimy się dostosować. Nie chcemy jednak zatrzymywać procesu dydaktycznego i proponujemy skorzystanie z jednego z trzech zaproponowanych przez naszą szkołę rozwiązań.

Propozycje do wyboru:

  • Nauczanie zdalne – na zasadach obowiązujących w okresie od 25.03.2020 do 27.06.2020 (rozwiązanie preferowane ze względów organizacyjnych).
  • Zawieszenie zajęć lekcyjnych z równoczesnym zwolnieniem z odpłatności za naukę do czasu uzyskania zgody od Urzędu Gminy w Żołyni na prowadzenie zajęć stacjonarnych.
  • Przeniesienie ucznia do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku (ilość miejsc ograniczona).

Bardzo prosimy o podjęcie decyzji w terminie do 4 września 2020 roku. Nauczanie zdalne rozpoczniemy niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa deklaracji. W przypadku przeniesienia do NSM I st. w Leżajsku, rozpoczęcie zajęć odbędzie się po dokonaniu przydziału do nauczyciela instrumentu i opracowaniu nowego rozkładu zajęć.

Deklaracje można złożyć przez sms na nr 604888796 lub pocztą elektroniczną na adres: szkola@muzyczna.com.pl
Po złożeniu deklaracji skontaktujemy się telefonicznie celem potwierdzenia.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji:
Grzegorz Wójcikiewicz – tel. 604 888 796
Anna Wójcikiewicz – tel. 604 888 795

Dyrektor szkoły
Anna Wójcikiewicz

%d bloggers like this: