Wspólne muzykowanie

KORSO KOLBUSZOWSKIE Nr 6 (6)8-08-2007

Co łączy Sokołów Małopolski, Kolbuszową, Rzeszów, Rudnik nad Sanem i Nową Dębę? To oczywiście działalność Niepaństwowej Szkoły Muzycznej.

Grają od 1992 roku.

Szkoła powstała w Rzeszowie 1992 roku, ale dopiero rok później została zarejestrowana w ówczesnym Ministerstwie Kultury i Sztuki, jako Prywatna Szkoła Muzyczna Stopnia Podstawowego. Od października 1994 roku szkoła działa w Sokołowie, a od września 2001 rozpoczęło funkcjonowanie jak na razie najmłodsze dziecko Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Sokołowie Małopolskim – filia w Kolbuszowej.

Już niedługo ten stan się zmieni, bo od września tego roku zostaną powołane jeszcze trzy szkoły muzyczne pod patronatem szkoły sokołowskiej: w Nowej Dębie, Leżajsku i Rudniku nad Sanem.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna w Sokołowie Małopolskim prowadzi zajęcia zarówno z teorii jak i praktyki muzyki w kilku sekcjach, m.in. jest to fortepian, flet poprzeczny, klarnet, gitara, skrzypce, akordeon i instrumenty klawiszowe. Nauka w szkole prowadzona jest w dwóch formach: tzw. klasycznej, w której dzieci uczą się na podstawie wytycznych określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz amatorskiej, w ognisku muzycznym.

Zapotrzebowanie na muzykę.

Jaka jest misja sokołowskiej szkoły muzycznej?

– W Sokołowie nie było szkoły muzycznej, ani żadnego ogniska muzycznego, ale zainteresowanie dzieci i ich rodziców kształceniem muzycznym jak najbardziej istniało. Stworzenie NSM I stopnia w Sokołowie Małopolskim okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, pozwoliło zapełnić lukę w kształceniu muzycznym w Sokołowie, zrealizować muzyczne marzenia i ambicje dzieci – powiedział nam Grzegorz Wójcikiewicz, dyrektor NSM I stopnia w Sokołowie.

Stawiamy na rozwój.

Aktualnie we wszystkich placówkach NSM uczy się około 80 uczniów. Wielu z nich podejmuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia, uczestniczy w konkursach muzycznych o charakterze regionalnym, np. w Międzygminnym Konkursie Kultury Muzycznej pod patronatem Starosty Rzeszowskiego i odnosi znaczące sukcesy. Sokołowska szkoła muzyczna współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i jest czynnie zaangażowana w życie kulturalne na sokołowszczyźnie. Dlaczego NSM I stopnia rozszerza swoją działalność na inne miejscowości?

Jest duże zapotrzebowanie na kształcenie dzieci w zakresie muzyki. Na przykład w Leżajsku istnieje Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ale w związku z limitem miejsc w tej szkole i dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców, konieczne było zapełnienie tej luki. I dlatego we wrześniu swoją działalność rozpocznie tam nasza szkoła. W innych miejscowościach dzieci i młodzież nie mają po prostu gdzie realizować swoich talentów muzycznych i chęci do grania, czy śpiewania. Dlatego wychodzimy im naprzeciw – odpowiada Grzegorz Wójcikiewicz.

ra

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: