Z dużą przyjemnością informujemy, że od dnia 1 września 2018 rok odpłatność za naukę w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żołyni zostanie obniżona do kwoty 170,- zł miesięcznie. Zmiana wysokości czesnego nastąpi dzięki porozumieniu zawartemu z Gminą Żołynia w sprawie dotacji do działalności szkoły muzycznej.

Szczegóły dotyczące odpłatności dostępne są na stronie:

 

%d bloggers like this: