Odpłatność za naukę – NSM I st. w Żołyni

Odpłatność za naukę obowiązująca od 01.09.2022

Wyszczególnienie Odpłatność miesięczna

Odpłatność podstawowa

280,00 zł

Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego o 30 minut tygodniowo

200,00 zł

Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego o 45 minut tygodniowo

280,00 zł

 Rachunek bankowy do wpłaty czesnego:

  • Odbiorca wpłaty: AGW SP. Z. O.O.
  • Nr rachunku: 93 1140 2004 0000 3602 7795 1701

Terminy płatności rat czesnego:

  • do 5-go każdego miesiąca z góry
  • do 5-go września za I semestr (lub cały rok szkolny)
  • do 5 lutego za II semestr.

UWAGA – zastrzega się możliwość zmiany wysokości czesnego. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły z miesięcznym wyprzedzeniem.

Historia zmian:

Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2021/2022

Miesięcznie: Za miesiące:
IX – XII 2021
Za miesiące:
I – VI 2022
Odpłatność podstawowa 220,00 zł 250,00 zł
Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego 170,00 zł 190,00 zł

 

%d bloggers like this: