Odpłatność za naukę – NSM I st. w Żołyni

Odpłatność za naukę obowiązująca od 01.01.2023

 • Odpłatność podstawowa za instrument. klasyczny – 360,00 zł miesięcznie
 • Odpłatność podstawowa za kurs gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych KEYBOARD – 360,00 zł miesięcznie (tylko dla uczniów z Gminy Żołynia)
 • Odpłatność podstawowa za kurs gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych KEYBOARD – 360,00 zł miesięcznie (dla uczniów spoza Gminy Żołynia)
 • Dopłata za instrument dodatkowy – 200,00 zł miesięcznie

W przypadku uzyskania dotacji z Gminy Żołynia miesięczna odpłatność za naukę może ulec obniżeniu od kwietnia 2023 roku.

Rachunek bankowy do wpłaty czesnego:

 • Odbiorca wpłaty: AGW SP. Z. O.O.
 • Nr rachunku: 93 1140 2004 0000 3602 7795 1701

Terminy płatności rat czesnego:

 • do 5-go każdego miesiąca z góry
 • do 5-go września za I semestr (lub cały rok szkolny)
 • do 5 lutego za II semestr.

UWAGA – zastrzega się możliwość zmiany wysokości czesnego. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły z 30-dniowym wyprzedzeniem.


Historia zmian:

Odpłatność za naukę obowiązująca od 01.09.2022 do 31.12.2022

 • Odpłatność podstawowa za instrument. klasyczny – 280,00 zł miesięcznie
 • Odpłatność podstawowa za kurs gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych KEYBOARD – 280,00 zł miesięcznie (tylko dla uczniów z Gminy Żołynia)
 • Odpłatność podstawowa za kurs gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych KEYBOARD – 330,00 zł miesięcznie (dla uczniów spoza Gminy Żołynia)
 • Dopłata za instrument dodatkowy – 200,00 zł miesięcznie

Miesięczna odpłatność za naukę w poprzednim roku szkolnym

Miesięcznie: Za miesiące:
IX – XII 2021
Za miesiące:
I – VI 2022
Odpłatność podstawowa 220,00 zł 250,00 zł
Dopłata za instrument dodatkowy lub rozszerzenie zajęć z instr. głównego 170,00 zł 190,00 zł

 

%d bloggers like this: