Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku

Kurier Powiatowy 7-8/2011(87-88)

Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku.

Już po raz czwarty spotkali się w Leżajsku pasjonaci muzyki z dawnych wieków. IV Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej zgromadził młodych artystów, uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia i melomanów renesansowych i barokowych brzmień. Przybyli do Leżajska przedstawiciele szkół praktycznie z całej Polski i wybitni znawcy muzyki sięgającej w odległe czasy. IV Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej został zorganizowany przez Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Leżajsku i Fundacją Wspierania Edukacji Artystycznej. Patronat nad festiwalem objął Starosta Leżajski – Jan Kida. Wsparcia finansowego udzieliły: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Leżajsku i Urząd Miasta w Leżajsku. Festiwal odbywał się w dniach od 18 do 22 maja 2011 roku. Uroczystego otwarcia IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej dokonał Stanisław Jaworski – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, imprezy festiwalowe poprowadziła Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2008 roku. Początkowo impreza miała formę konkursu dotyczącego interpretacji dzieł kompozytorów okresu renesansu, baroku i klasycyzmu – skierowanego do uczniów szkół muzycznych I stopnia. Ideę konkursu obrazowało hasło przewodnie „Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu”, które towarzyszy przedsięwzięciu po dziś dzień. Na podsumowanie zmagań konkursowych odbył się koncert rzeszowskiego zespołu muzyki dawnej „Vox Angeli”. Z biegiem czasu festiwal przerodził się w wydarzenie artystyczne o rozszerzonej formule, gdzie poza częścią konkursową odbywały się imprezy towarzyszące w postaci prelekcji, lekcji otwartych, wystaw i oczywiście koncertów zaproszonych artystów. W 2009 roku gościliśmy na Dziecięcym Festiwalu Muzyki Dawnej wybitnego wirtuoza gry organowej – Marka Stefańskiego, który wystąpił z recitalem w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. W trzeciej edycji Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku wystąpił Zespół Muzyki Dawnej ,,Giulivamente” z Kolbuszowej – zespół wielokrotnie nagradzany, występujący z koncertami w całej Polsce. Wykłady i prelekcje wygłosiły: Agata Mazur – etnomuzykolog z rzeszowskiego Muzeum Etnograficznego, Iwona Ćwikła – specjalistka w zakresie teorii muzyki. Konsultacji uczestnikom udzielali członkowie Komisji Konkursowej – wykładowcy szkół muzycznych.

IV Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku spotkał się z zaskakująco dużym zainteresowaniem –  zarówno ze strony uczestników części konkursowej jak i słuchaczy, którzy licznie przybyli na odbywające się koncerty, prelekcje, pokazy i koncerty. Imprezy festiwalowe odbywały się w salach koncertowych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Wśród publiczności gościli przedstawiciele instytucji i organów samorządowych, między innymi obecni byli: Marek Karakuła – zastępca burmistrza Miasta Leżajsk i Jacek Piekiełek – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Konkurs interpretacji muzyki dawnej.

Konkurs dla uczniów zgromadził 150 uczniów reprezentujących 18 szkół muzycznych. Na scenę weszli wykonawcy z: Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3 w Warszawie, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Społecznej Szkoły Muzycznej I st. w Tymbarku, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzyżowie, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku, Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnobrzegu,  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaworznie, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Chrzanowie, Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Parczewie, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bielsku Białej, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowie i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łańcucie. Przesłuchania odbywały się pod okiem Komisji Konkursowej w składzie:  Wiesław Wojtas – PSM I st. w Przeworsku, Wiesław Mazurek – PSM I st. w Przeworsku, Marek Burda – PSM I st. w Leżajsku, Danuta Wołoszyn – NSM I st. w Leżajsku, Jadwiga Bagińska – PrSM I st. w Parczewie, Marta Woś-Karczmarz – NSM I st. w Sokołowie Małopolskim, Wiesława Drabik – PSM I st. w Stalowej Woli, Jolanta Jarosz – PSM I st. w Chrzanowie, Andrzej Kozyra – PSM I st. w Leżajsku, Małgorzata Dzień – NSM I st. w Leżajsku, Paulina Dąbal-Jedlińska – PSM I st. w Biłgoraju. Nadzór na pracą komisji pełniła Iwona Ćwikła z PSM I st. w Leżajsku – przewodnicząca Komisji Konkursowej.
Uczestnicy występowali ze swoim repertuarem w ramach jednej z trzech kategorii: KATEGORIA I – uczniowie klas 2-4 cyklu sześcioletniego i uczniowie klas 1-2 cyklu czteroletniego, KATEGORIA II – uczniowie klas 5-6 cyklu sześcioletniego i uczniowie klas 3-4 cyklu czteroletniego, KATEGORIA III – zespoły. Soliści prezentowali swoje umiejętności na tradycyjnych instrumentach klasycznych takich jak fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, klarnet, trąbka, gitara, saksofon, flet i rzadko spotykanych jak harfa haczykowa. Zespoły wykazały się bardzo wielką różnorodnością, zarówno pod względem składów jak i propozycji repertuarowych. Wystąpiły między innymi: duety mieszane (gitara, flet), tria i kwartety klasyczne (skład smyczkowy z towarzyszeniem fortepianu), składy sekcyjne (kwartet gitarowy), zespoły grające na instrumentach dawnych i chóry.
Przesłuchania trwały dwa dni – 18 i 19 maja 2011. Na podsumowanie każdego dnia odbywało się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z koncertem laureatów. Komisja Konkursowa oceniała uczestników w grupach ukierunkowanych na poszczególne sekcje. Pierwszego dnia festiwalu oceniani byli soliści z grupy instrumentów strunowych i dętych a także zespoły. Drugiego dnia praca komisji skoncentrowała się na klawiszowcach.

Wyniki części konkursowej IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej:

Kategoria I – grupa instrumentów dętych i strunowych:
• I miejsce – Aleksandra Augustyn z POSM I i II st. w Bielsku Białej
• II miejsce – Sylwia Sulikowska z PSM I st. w Leżajsku
• II miejsce – Beniamin Kosior z PSM I st. w Przeworsku
• III miejsce – Bogumiła Kutacha z PSM I st. w Kolbuszowej
• Wyróżnienie – Kinga Wąsik z NSM I st. w Głogowie Małopolskim
• Wyróżnienie – Zofia Oliwa z PSM I st. w Strzyżowie

Kategoria II – grupa instrumentów dętych i strunowych:
• I miejsce – Maja Róg z SSM I st. w Tymbarku
• II miejsce – Aleksandra Chowaniec z SSM I st. w Tymbarku
• III miejsce – Gabriela Wieliczko z PSM I st. w Przeworsku
• Wyróżnienie – Przemysław Partyka z PSM I st. w Leżajsku

Kategoria I – grupa instrumentów klawiszowych:
• I miejsce – Laura Kolat z PSM I st. w Jaworznie
• II miejsce – Aleksandra Ptak z PSM I st. w Chrzanowie
• III miejsce – Gabriela Ross z ZSM w Krośnie
• Wyróżnienie – Jan Kochmański z PSM I st. w Łańcucie
• Wyróżnienie – Katarzyna Lipińska z PSM I st. w Leżajsku
• Wyróżnienie – Julia Ziaja z ZSM nr 2 w Rzeszowie
• Wyróżnienie – Hubert Zaręba z PSM I st. w Łańcucie

Kategoria II – grupa instrumentów klawiszowych:
• I miejsce – Aleksandra Miazga z PSM I st. w Leżajsku
• II miejsce – Grzegorz Osowski z PSM I st. w Leżajsku
• III miejsce – Paulina Wójcik z PSM I st. w Kolbuszowej
• Wyróżnienie – Konrad Sikora z PrSM I st. w Parczewie

Kategoria III – zespoły:
• I miejsce – Kwartet gitarowy PSM I st. w Leżajsku
• I miejsce – Kwintet fortepianowy SPOTKANIE SSM I st. w Tymbarku
• II miejsce – Duet fletowo-gitarowy PSM I st. w Leżajsku
• III miejsce – Zespół Muzyki Dawnej „Il Mattino” PSM I st. nr 3 w Warszawie
• III miejsce – Trio fortepianowe PSM I st. w Strzyżowie

Lekcja otwarta i warsztaty poświęcone muzyce dawnej:

Po przesłuchaniach konkursowych 18 maja 2011 w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbywały się warsztaty poświęcone muzyce dawnej połączone z lekcją otwartą traktującą o grze na dawnych instrumentach dętych i strunowych. Zajęcia poprowadzili panowie Dominik Dembiński i Marcin Bornus-Szczyciński. Wykładowcy są członkami „Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu” i organizatorami odbywającego się tam festiwalu muzyki dawnej pod hasłem „Pieśń naszych korzeni”. Przywieźli z sobą kopie instrumentów z XVI i XVII wieku. Każdy z słuchaczy miał możliwość spróbować gry na tych dla nas już egzotycznych instrumentach. Zajęcia bardzo przypadły młodzieży do gustu, do tego stopnia, że zostały przedłużone do godziny 17.30 czyli, aż do ogłoszenia wyników przesłuchań konkursowych. Organizatorzy IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej wyrazili chęć ponownego zaproszenia stowarzyszenia z Jarosławia do uczestnictwa w najbliższej edycji. Po warsztatach odbyło się rozdanie nagród i dyplomów dla najlepszych uczestników przesłuchań konkursowych a zdobywcy najwyższych miejsc zagrali w koncercie laureatów zamykających pierwszy dzień festiwalu.

Replika XVIII-wiecznego fortepianu – PIANOFORTE

Na zaproszenie Towarzystwa Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku przybyła do Leżajska uznana na całym świecie pianistka, specjalistka w zakresie gry na historycznych instrumentach klawiszowych, pani Katarzyna Drogosz. Przywiozła z sobą „pianoforte” – instrument będący wierną repliką XVIII-wiecznego fortepianu, czyli instrumentu na którym grało się w czasach Wolfganga Amadeusza Mozarta. Katarzyna Drogosz na co dzień wykłada na Akademii Muzycznej w Warszawie i Akademii Muzycznej w Katowicach, prowadzi również czynną działalność koncertową. W ramach IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku zaprezentowała nam budowę i możliwości „piano forte”. Uczniowie szkół muzycznych uczestniczących w festiwalu, zwłaszcza pianiści mieli możliwość przyjrzeć się z bliska temu instrumentowi jak i usiąść przy nim i sprawdzić jak brzmiały wykonywane przez nich utwory w oryginalnym brzmieniu. Zajęcia z panią Katarzyną Drogosz odbywały się w drugim dniu festiwalu – 19 maja 2011 roku w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej. Pełnię możliwości „pianoforte” pani Katarzyna Drogosz ukazała słuchaczom na koncercie, który miał miejsce bezpośrednio przed ogłoszeniem wyników części konkursowej obejmującej prezentacje solistów w grupie instrumentów klawiszowych. W programie koncertu znalazły się: Johanna Christiana Bacha – Sonata c-moll op. 17 nr 2 Allegro – Andante – Prestissimo, Józefa Elsnera – Rondo à la mazurek C-dur, Józefa Haydna – Sonata h-moll Hob.XVI:32 Allegro moderato – Menuet – Finale Presto. O kunszcie wykonawczym Katarzyny Drogosz świadczą gromkie brawa publiczności, które zebrała po koncercie. Na bis uczestnicy usłyszeli Wolfganga Amadeusza Mozarta – Wariacje C-dur na temat piosenki  francuskiej „Ah, vous dirai-je Maman” KV 265, znanej u nas jako popularna melodia „Kurki trzy”.

Piękno baroku w Sokołowie Małopolskim:

Jak co roku na zakończenie Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej miał miejsce w Sokołowie Małopolskim koncert poświęcony przede wszystkim muzyce barokowej. „Piękno baroku” – pod takim hasłem 22 maja 2011 roku odbyła się impreza, która podsumowała wydarzenia festiwalowe odbywające się w salach koncertowych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej i wspierającego nasz festiwal Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołowie Małopolskim.
Koncert rozpoczęło wystąpienie Jacka Piekiełka – dyrektora MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim, który powitał słuchaczy i uczestników a następnie w kilku słowach przybliżył ideę i historię odbywającego się corocznie w Sokołowie koncertu. Część artystyczną poprowadziła Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. W koncercie wystąpili laureaci części konkursowej festiwalu i wybrani uczniowie szkół muzycznych regionu rzeszowskiego. Na sokołowskiej scenie występowali uczniowie: Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzyżowie, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łańcucie, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku. W ramach prezentacji występowali soliści z sekcji fortepianu, trąbki, akordeonu, skrzypiec i zespoły smyczkowe. Królowała muzyka Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Haendla  i inny wybitnych twórców muzyki barokowej.

Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor
Towarzystwa Promocji Kultury Muzycznej
w Leżajsku


Organizatorzy składają serdeczne podziękowania: panu Janowi Kidzie – Staroście Leżajskiemu za przyjęcie patronatu nad festiwalem i pomoc w zakupie nagród, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego za wsparcie finansowe, Urzędowi Miasta w Leżajsku za przekazane upominki i materiały promocyjne. Podziękowania należą się również sponsorom: panu Mariuszowi Skoczylasowi, panu Janowi Ćwikła, firmie MultiDom i Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – za wsparcie finansowe i organizacyjne IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku.

Informację zamieściła: Małgorzata Bechta – Wydział PW.

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: