Sprawozdanie z VI Przeglądu Szkół Muzycznych w Jarosławiu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najmłodsi artyści mieli  okazję ponownie wystąpić w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim wspólnie z Podkarpackim Zespołem Niepaństwowych Szkół Muzycznych w Rzeszowie podjęły się organizacji VI Przeglądu Szkół Muzycznych w Jarosławiu – Prezentacje 2016. Zaproszenia do uczestnictwa zostały przekazane do szkół muzycznych południowo-wschodniej Polski.

Do prezentacji zgłosiło się 142 uczestników ze szkół muzycznych z Podkarpacia i Małopolski. Reprezentowali oni placówki: Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Rzeszowie, NSM I st. w Rzeszowie – filia Jarosław, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Trzcianie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku, Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Wsi, Szkoła Muzyczna I st. w Błażowej, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku, Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st. w Przeworsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Stalowej Woli, Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Starej Wsi, Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku, Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Jeżowem, Szkoła Muzyczna I st. w Domosławicach, Szkoła Muzyczna I st. w Dydni, Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Małopolskim, Szkoła Muzyczna I st. w Kamieniu, Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze, Szkoła Muzyczna I st. w Ropczycach, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie. Łącznie przez scenę przewinęło się 150 uczniów, biorąc pod uwagę solistów i duety. Przesłuchania uczestników rozpoczęły się o godzinie 9.00 i trwały przez osiem godzin. Ogłoszenie wyników odbyło się wieczorem po godzinie 19.00.

Regulamin przeglądu przewidywał wykonanie przez każdego występującego dwóch utworów zróżnicowanych pod względem stylistyki i charakteru. Program występów był dostosowany do wymogów programowych w poszczególnych klasach szkoły muzycznej I i II stopnia. Dominowały prezentacje instrumentalistów. Uczestników przeglądu oceniało Jury w składzie: Anna Wójcikiewicz (Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim) – przewodnicząca, Magdalena Pamuła (nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli, wieloletni dyrektor placówki), Grzegorz Górecki (nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubaczowie, Kierownik cyklów), Marta Woś-Karczmarz (nauczyciel Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim) i Marta Szałaj (nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Pruchniku). Najlepsi wykonawcy zostali nagrodzeni przez jurorów dyplomami z wyróżnieniami na trzech poziomach: wyróżnienia III stopnia za zdobycie 21 punktów, wyróżnienia II stopnia za zdobycie 22 punktów i wyróżnienia I stopnia za zdobycie 23 lub więcej punktów. Maksymalnie można było uzyskać 25 punktów za prezentację w swojej kategorii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia wykluczający rywalizację konkursową – nie przyznawano miejsc. Całość przedsięwzięcia prowadziła Anna Wójcikiewicz.

VI Przegląd Szkół Muzycznych odbywał się w formie otwartych przesłuchań dostępnych dla publiczności. Największą grupę stanowili rodzice i nauczyciele występujących uczniów. Wśród publiczności znaleźli się także mieszkańcy Jarosławia, zaciekawieni odbywającą się imprezą. Odwiedzili nas także dyrektorzy szkół muzycznych z regionu: Ryszard Konieczny – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku i Łukasz Choiński – dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Kamieniu.

W imieniu organizatorów składamy podziękowania dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za pomoc organizacyjną w trakcie trwania przeglądu. Szczególne podziękowania za stojącą na wysokim poziomie obsługę akustyczną i logistyczną w czasie przesłuchań.

Grzegorz Wójcikiewicz

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: