Sprawozdanie z VIII Przeglądu Szkół Muzycznych w Pruchniku

W poniedziałek 14 maja 2018 roku w Sali Widowiskowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku odbył się VIII Przegląd Szkół Muzycznych pod Patronatem Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej. Przedsięwzięcie kontynuuje tradycje Prezentacji odbywających się do tej pory w Sali lustrzanej CKiP w Jarosławiu. W przeglądzie wzięli udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia dowolnych sekcji instrumentalnych: Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku (filia Sokołów Młp.), Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Lesku, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu, Prywatna Szkoła Muzyczna II st. w Jaśle, Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku, Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Jeżowem, Szkoła Muzyczna I st. w Domosławicach, Szkoła Muzyczna I st. w Dydni, Szkoła Muzyczna I st. w Dynowie, Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Małopolskim, Szkoła Muzyczna I st. w Kamieniu, Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze, Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach, Szkoła Muzyczna I st. w Rymanowie, Szkoła Muzyczna w Dydni, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie. Łącznie we wszystkich prezentacjach wystąpiło 120 uczniów.

Uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: Anna Wójcikiewicz – przewodnicząca Jury (Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim), Stanisław Jaworski (dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku), Łukasz Choiński (dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu), Monika Witalec (nauczyciel Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim, Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku), Natalia Kmita (nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu i Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim) i Urszula Buda (wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego i nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie). Uczestnicy byli oceniani w oparciu o wymogi programowe realizowane w danej klasie szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia. Przegląd nie przewidywał odrębnego podziału na kategorie.

Na przeglądzie nie przyznawano miejsc lecz honorowe nagrody: I nagrodę (dla uczestników, którzy zdobyli 23 punkty i więcej – maksymalnie 25 punktów), II nagrodę (co najmniej 22 punkty a mniej niż 23) i III nagrodę (co najmniej 21 punktów a mniej niż 22). Ponadto dla uczestników, którzy otrzymali co najmniej 19 punktów ( a mniej niż 21) zostały przyznane wyróżnienia. Jako kryteria oceny jury przyjęli przede wszystkim: dobór repertuaru do możliwości i umiejętności uczestnika, jakość prezentacji pod względem muzycznym, zgodność z charakterem epoki, czystość gry i intonację. Duety oceniano także pod względem współpracy w ramach wspólnego muzykowania, proporcji dynamicznych pomiędzy instrumentami i ogólnego wyrazu artystycznego. Zgodnie z regulaminem każdy występujący miał do zaprezentowania dwa dowolne utwory muzyczne o kontrastującym charakterze lub dwie dowolne części utworu cyklicznego.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w kolejności uwzględniającej poszczególne klasy. Przegląd rozpoczął się od uczniów klas cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia, następnie uczniowie cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia i jako ostatni zaprezentowali się uczniowie szkół muzycznych II stopnia. Regulamin przeglądu przewidywał prezentacje solistów i duetów. Uczestnikom konkursu akompaniowali nauczyciele ze szkół muzycznych delegujących swoich uczniów do konkursu: Agnieszka Hałdys, Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, Agnieszka Jarosz, Aneta Czach, Edwin Szetela, Gabriela Wojtas, Jacek Gęsicki, Jakub Międlar, Łukasz Kot, Łukasz Magdziak, Paulina Wilk, Paweł Węgrzyn, Tomasz Putrzyński i Wojciech Styś. Do występu przygotowali swoich podopiecznych nauczyciele: Adrianna Sawa, Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, Agnieszka Jarosz, Alena Budzinakova-Palus, Aneta Czach, Anna Misiak-Zub, Anna Pacześniak, Bernadeta Bogacz, Danuta Wołoszyn, Dariusz Tobiasz, Ewa Bocian, Ewa Czarnecka, Ewa Ryś, Gabriela Wojtas, Grzegorz Orzechowski, Grzegorz Wójcikiewicz, Jacek Łaskarzewski, Jarosław Szuper, Jowita Nidecka-Kordas, Justyna Ignac, Katarzyna Rybczyńska-Magoń, Krzysztof Kopeć, Krzysztof Skoczyński, Laura Pacześniak, Łukasz Choiński, Maciej Król, Magdalena Siwa-Kujawa, Marcin Kasprzyk, Maria Skupniewicz, Marta Szałaj, Mieszko Szybka, Natalia Kmita, Paweł Baran, Paweł Kopiec, Paweł Nowak, Ryszard Konieczny, Tomasz Mazur, Urszula Buda, Wiesław Wojtas, Wojciech Fryc i Wojciech Jurkiewicz.

Wyniki VIII Przeglądu Szkół Muzycznych pod Patronatem Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej na podstawie protokołu Komisji Konkursowej:

Uczestnik Klasa SzkołaPunktacja Punktacja Nagroda
Joanna Dec kl. 5 II st. ZSM nr 1 w Rzeszowie 25 NAGRODA I STOPNIA
Piotr Kopecki kl. 1/6 ZSM nr 1 w Rzeszowie 24 NAGRODA I STOPNIA
Mikołaj Cyprian Skolimowski kl. 3/6 ZSM nr 1 w Rzeszowie 24 NAGRODA I STOPNIA
Alicja Jabłońska kl. 4/6 ZSM nr 1 w Rzeszowie 24 NAGRODA I STOPNIA
Anna Naróg kl. 1 II st. ZSM nr 1 w Rzeszowie 24 NAGRODA I STOPNIA
Hubert Mika kl. 2 II st. ZSM nr 1 w Rzeszowie 24 NAGRODA I STOPNIA
Marcin Sokoleńko kl. 4 II st. ZSM nr 1 w Rzeszowie 24 NAGRODA I STOPNIA
Anna Rusin kl. 2/6 SM I st. w Głogowie Młp. 23 NAGRODA I STOPNIA
Mateusz Różycki kl. 3/6 SM I st. w Kamieniu 23 NAGRODA I STOPNIA
Wiktoria Guzy kl. 3/6 NSM I st. w Sokołowie Młp. 23 NAGRODA I STOPNIA
Antoni Mazur kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 23 NAGRODA I STOPNIA
Marek Putlak kl. 3/6 PrSM II st. w Jaśle 23 NAGRODA I STOPNIA
Piotr Sulikowski kl. 4/6 NSM I st. w Leżajsku 23 NAGRODA I STOPNIA
Alicja Sieradzka kl. 5/6 ZSM nr 1 w Rzeszowie 23 NAGRODA I STOPNIA
Dominik Mida kl. 2/4 SM I st. w Domosławicach 23 NAGRODA I STOPNIA
Natalia Florek kl. 3/4 PSM I st. w Przeworsku 23 NAGRODA I STOPNIA
Maciej Wiśniowski kl. 4/4 PSM I st. w Przeworsku 23 NAGRODA I STOPNIA
Paweł Furman kl. 4/4 PSM I st. w Pruchniku 23 NAGRODA I STOPNIA
Wiktoria Becla kl. 2 II st. ZSM nr 2 w Rzeszowie 23 NAGRODA I STOPNIA
Joanna Wójcikiewicz kl. 3 II st. ZSM nr 1 w Rzeszowie 23 NAGRODA I STOPNIA
Zuzanna Wąsacz Kl. 4 II st. ZSM nr 1 w Rzeszowie 23 NAGRODA I STOPNIA
Marcin Gala kl. 1/6 NSM I st. w Pruchniku 22 NAGRODA II STOPNIA
Julia Stelmach kl. 1/6 SM I st. w Kamieniu 22 NAGRODA II STOPNIA
Karina Wrona kl. 1/6 SM I st. w Kańczudze 22 NAGRODA II STOPNIA
Maja Wach kl. 1/6 PSM I st. w Tarnobrzegu 22 NAGRODA II STOPNIA
Martyna Orłowska kl. 1/6 SM I st. w Dydni 22 NAGRODA II STOPNIA
Jagoda Potoczny kl. 2/6 PSM I st. w Pruchniku 22 NAGRODA II STOPNIA
Maria Ziobrowska kl. 2/6 PSM I st. w Pruchniku 22 NAGRODA II STOPNIA
Szymon Fałat kl. 2/6 ZSM nr 2 w Rzeszowie 22 NAGRODA II STOPNIA
Szymon Bolanowski kl. 2/6 SM I st. w Rymanowie 22 NAGRODA II STOPNIA
Zuzanna Kopeć kl. 3/6 ZSM nr 2 w Rzeszowie 22 NAGRODA II STOPNIA
Roksana Jarosz kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 22 NAGRODA II STOPNIA
Julia Białas kl. 3/6 NSM I st. w Sokołowie Młp. 22 NAGRODA II STOPNIA
Julia Tracz kl. 3/6 NSM I st. w Sokołowie Młp. 22 NAGRODA II STOPNIA
Zuzanna Wywrot kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 22 NAGRODA II STOPNIA
Aleksander Łuczejko kl. 3/6 NSM I st. w Lesku 22 NAGRODA II STOPNIA
Wiktoria Klocek kl. 4/6 SM I st. w Kamieniu 22 NAGRODA II STOPNIA
Julita Markowska kl. 4/6 SM I st. w Kańczudze 22 NAGRODA II STOPNIA
Gabriela Szcząchor kl. 5/6 SM I st. w Kamieniu 22 NAGRODA II STOPNIA
Nikodem Zubel kl. 1/4 SM I st. w Dydni 22 NAGRODA II STOPNIA
Lena Białas kl. 1/4 NSM I st. w Sokołowie Młp. 22 NAGRODA II STOPNIA
Wiktor Maczuga kl. 2/4 PSM I st. w Leżajsku 22 NAGRODA II STOPNIA
Beata Rudzińska kl. 3/4 PSM I st. w Leżajsku 22 NAGRODA II STOPNIA
Magdalena Rydzik kl. 3/4 PSM I st. w Leżajsku 22 NAGRODA II STOPNIA
Nikola Jedlińska kl. 3/4 PSM I st. w Pruchniku 22 NAGRODA II STOPNIA
Julia Wiącek kl. 4/4 SM I st. w Niwiskach 22 NAGRODA II STOPNIA
Justyna Wojtanowicz kl. 4/4 SM I st. w Kamieniu 22 NAGRODA II STOPNIA
Mateusz Blok kl. 4/4 SM I st. w Kańczudze 22 NAGRODA II STOPNIA
Maciej Chromik kl. 4/4 SM I st. w Kańczudze 22 NAGRODA II STOPNIA
Dominika Bochnak kl. 4/4 SM I st. w Kańczudze 22 NAGRODA II STOPNIA
Klara Szozda kl. 1 II st. PSM I i II st. w Stalowej Woli 22 NAGRODA II STOPNIA
Klaudia Bajek kl. 1 II st. ZSM nr 2 w Rzeszowie 22 NAGRODA II STOPNIA
Martyna Rusin kl. 3 II st. PSM I i II st. w Stalowej Woli 22 NAGRODA II STOPNIA
Karolina Chmiel kl. 3 II st. ZSM nr 1 w Rzeszowie 22 NAGRODA II STOPNIA
Milena Chrzan kl. 1/6 PSM I st. w Leżajsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Agata Pich kl. 1/6 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Daria Żygadło kl. 2/6 PSM I st. w Przeworsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Ksawery Szydłowski kl. 2/6 ZPSM w Przemyślu 21 NAGRODA III STOPNIA
Sebastian Brzozowski kl. 2/6 PSM I st. w Leżajsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Jakub Anioł kl. 2/6 SM I st. w Kańczudze 21 NAGRODA III STOPNIA
Natalia Kaszuba kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Milena Wiatr kl. 3/6 NSM I st. w Leżajsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Julia Madejowska kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Zuzanna Kwaśniak kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Julia Gliściak kl. 3/6 SM I st. w Dydni 21 NAGRODA III STOPNIA
Duet: Katarzyna Kycia, Aleksandra Jasion kl. 4/6, kl. 3/4 PSM I st. w Leżajsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Weronika Wojciechowska kl. 1/4 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Bartłomiej Brzozowski kl. 1/4 NSM I st. w Leżajsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Wiktoria Zajdel kl. 1/4 SM I st. w Dydni 21 NAGRODA III STOPNIA
Martyna Majewska kl. 1/4 NSM I st. w Leżajsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Nikola Jędrzejewska kl. 2/4 SM I st. w Kamieniu 21 NAGRODA III STOPNIA
Amelia Wysocka kl. 2/4 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Aleksandra Wróbel kl. 2/4 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Natalia Orłowska kl. 2/4 SM I st. w Dydni 21 NAGRODA III STOPNIA
Martyna Piróg kl. 2/4 PSM I st. w Pruchniku 21 NAGRODA III STOPNIA
Karolina Cholewa kl. 3/4 SM I st. w Kamieniu 21 NAGRODA III STOPNIA
Michał Ziętek kl. 3/4 SM I st. w Kańczudze 21 NAGRODA III STOPNIA
Karolina Bandura kl. 1 II st. NSM II st. w Leżajsku 21 NAGRODA III STOPNIA
Nikola Skrabalak kl. 2/6 SM I st. w Kańczudze 20 WYRÓŻNIENIE
Wojciech Niedzielski kl. 3/6 SM I st. w Niwiskach 20 WYRÓŻNIENIE
Amelia Jarosz kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 20 WYRÓŻNIENIE
Patrycja Hus kl. 4/6 SM I st. w Dynowie 20 WYRÓŻNIENIE
Magdalena Pacławska kl. 5/6 NSM I st. w Sieniawie 20 WYRÓŻNIENIE
Duet: Maciej Wiśniowski, Jakub Smycz kl. 4/4, kl. 5/6 PSM I st. w Przeworsku 20 WYRÓŻNIENIE
Zofia Szpak kl. 1/4 PSM I st. w Pruchniku 20 WYRÓŻNIENIE
Dominik Kowalski kl. 2/4 PSM I st. w Pruchniku 20 WYRÓŻNIENIE
Julia Szajnar kl. 2/4 NSM I st. w Leżajsku 20 WYRÓŻNIENIE
Maksymilian Miazga kl. 3/4 SM I st. w Kamieniu 20 WYRÓŻNIENIE
Magdalena Wota kl. 3/4 PSM I st. w Pruchniku 20 WYRÓŻNIENIE
Amelia Szpytma kl. 3/4 PSM I st. w Pruchniku 20 WYRÓŻNIENIE
Agnieszka Szeliga kl. 4/4 SSM I st. w Jeżowem 20 WYRÓŻNIENIE
Bartosz Chromik kl. 4/4 SM I st. w Kańczudze 20 WYRÓŻNIENIE
Mateusz Sochacki kl. 4/4 SM I st. w Kańczudze 20 WYRÓŻNIENIE
Oliwia Maciewicz kl. 2/6 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Maria Michalska kl. 2/6 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Antonina Kochanowicz kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Oliwia Kuras kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Duet: Julia Madejowska, Wiktoria Mazur kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Maja Podolak kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Wiktoria Adamska kl. 5/6 SM w Dydni 19 WYRÓŻNIENIE
Jakub Haracz kl. 2/4 SM I st. w Niwiskach 19 WYRÓŻNIENIE
Julia Surmiak kl. 3/4 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Jakub Solarski kl. 3/4 PSM I st. w Pruchniku 19 WYRÓŻNIENIE
Zofia Rutkowska kl. 3/4 SM I st. w Kańczudze 19 WYRÓŻNIENIE
Gerard Chudzik kl. 2/6 PSM I st. w Pruchniku 18
Aleksander Haftek kl. 2/6 PSM I st. w Pruchniku 18
Mateusz Mikłasz kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 18
Wiktoria Mazur kl. 3/6 PSM I st. w Pruchniku 18
Daniel Pikor kl. 5/6 SSM I st. w Jeżowem 18
Kornelia Kapłon kl. 2/4 PSM I st. w Pruchniku 18
Łukasz Gołębiowski kl. 2/4 PSM I st. w Pruchniku 18
Ewa Tudryn kl. 4/4 PSM I st. w Leżajsku 18
Paulina Olejarz kl. 4/4 PSM I st. w Pruchniku 17
Julia Łata kl. 4/4 NSM I st. w Leżajsku 17

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: