Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI
regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki,
sprzyja osiąganiu lepszych wyników,
np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych,
pozytywnie wpływa na rozwój języka
i osiągnięcie gotowości do czytania.

ROZWIJA POZNAWCZO
pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową,
koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy
i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI
wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę odporność
na trud i zmęczenie.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO
rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji,
uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA
dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą
i generalnie uchodzą za bardziej zgodne.
Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem
poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo
w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała
uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu
współdziałania i współpracy.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI
usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem
powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU
słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga
budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ
na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni.
Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować
obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie
wpływa na rozwój intelektualny.

DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE
rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

WSPIERA CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ
dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu,
poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni,
wzmocnienie układu nerwowego, rozwój
układu oddechowego i poprawa pracy serca.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI
aktywne obcowanie z muzyką sprawia,
że dzieci są znacznie bardziej empatyczne,
dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone,
zdyscyplinowane i komunikatywne.

Na podstawie materiałów dydaktycznych CENSA

%d bloggers like this: