Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI

  • regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania.

ROZWIJA POZNAWCZO

  • pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI

  • wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę odporność na trud i zmęczenie.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO

  • rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA

  • dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI

  • usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU

  • słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny.

DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE

  • rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

WSPIERA CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ

  • dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI

  • aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne.

Na podstawie materiałów dydaktycznych CENSA

%d bloggers like this: