Historia NSM w Sokołowie Młp.

Historia i dzień dzisiejszy NSM I st. w Sokołowie Młp.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna w Sokołowie Młp. rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku z zaledwie 8 osobową grupką uczniów, realizując wymogi stawiane publicznym szkołom artystycznym. Początkowo placówka funkcjonowała jako oddział filialny Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Tyczynie.

Po raz pierwszy egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rzeszowie zdali uczniowie w 1996 roku. Dwójka wówczas  rekrutów, pozytywnie zaliczając egzaminy przetarła ścieżki absolwentom i uczniom szkół muzycznych prowadzonych przez Grzegorza Wójcikiewicza, chcącym kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia.

W 1997 roku szkoła otrzymała finansowe wsparcie ministerialne. Dzięki dofinansowaniu w okresie od września 1997 roku do stycznia 1998 roku szkoła mogła zatrudnić wykwalifikowaną kadrę, co znacznie wpłynęło na poziom i wyniki kształcenia. Zaczęto planować zakup nowych instrumentów oraz modernizować pomieszczenia do nauki tak, aby jak najlepiej służyły dzieciom podczas zajęć w szkole. W czasie otrzymywania dotacji uczniowie mogli korzystać ze stypendiów socjalnych oraz naukowych.

Od 1998 roku sokołowska Szkoła już jako samodzielna placówka została wpisana w Ewidencji Szkół Artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Od początku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim prężnie się rozwija, a jej uczniowie czynnie udzielają się niemalże podczas wszystkich wydarzeń muzycznych w regionie. Na przestrzeni lat szkoła zintegrowała się ze środowiskiem. Swoją działalnością wpisała się w krajobraz placówek oświatowych na terenie gminy. Już w 1998 roku Zespół Wokalny Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia wystąpił na V OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK. Zespół koncertował 10 grudnia w Krakowie przed jury konkursowym składającym się z profesorów Krakowskiej Akademii Muzycznej.

Tradycją stały się już występy uczniów podczas uroczystości, wydarzeń takich jak: Święto Polski Niepodległej, Uroczystość Konstytucji 3-go maja, Dni Sokołowa czy udział w przedsięwzięciu pod nazwą Ogólnopolski Kurs Pianistyczny w Szczecinku na którym uczniowie NSM w Sokołowie Młp. biorą udział w warsztatach i koncercie finałowym.

Uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim uczestniczą również w imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim (Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Kobiet i inne). Od 1998 roku NSM I st. wspólnie z MGOKSiR, co roku przeprowadza imprezę pod nazwą Międzygminny Konkurs Kultury Muzycznej, na którym prezentują się młodzi adepci sztuki muzycznej. Organizatorami Konkursu Kultury Muzycznej są:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim;
  • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim;
  • Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim;
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w ramach programu nauczania stawiała w pierwszej kolejności na kształcenie instrumentalistów – solistów oraz kształcenie umiejętności pracy w zespole. Placówka może pochwalić się uczniami, którzy godnie reprezentowali szkołę w dziedzinie wykonawstwa solowego.  Są to między innymi: Karol Walicki, Beata Kraska, Tomasz Partyka, Teresa Matuła, Magdalena Woś, Anna Chmielowiec, Natalia Sadowy, Łukasz Rakuś.

W roku szkolnym 2001/2002 Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Młp. przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji zainicjowała działalność Zespołu Instrumentalnego składającego się z uczniów szkoły muzycznej. Zespół Instrumentalny występuje często wspólnie z dziecięcym Zespołem Wokalnym działającym również przy MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim.

Organizatorem koncertów odbywających się w MGOKSiR z udziałem uczniów NSM jest pani Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim i pan Jacek Piekiełek – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Szkoła współdziała również w organizacji odbywającego się w Leżajsku od 2008 roku Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej. Pierwsza edycja odbyła się 28 maja 2008 roku w Leżajsku. Była to pierwsza tego typu impreza na Podkarpaciu skierowana do najmłodszych wykonawców. 14 maja 2009 roku w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku rozpoczęła się II Edycja Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej. Głównym organizatorem konkursu było Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku. Rolę instytucji wspierających przejęła: Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej z Sokołowa Małopolskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z Leżajska, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z Leżajska oraz Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z Sokołowa Małopolskiego. Festiwal Muzyki Dawnej dla dzieci to idealny pomysł, dający młodym wykonawcom szansę zetknięcia się z muzyką korzeni jak również możliwość sprawdzenia i skonfrontowania swoich umiejętności. Można śmiało powiedzieć, iż była to żywa lekcja historii muzyki.

Odrębnym konkursem organizowanym przez Niepaństwową Szkołę Muzyczną i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest Festiwal Muzyki Elektronicznej, który odbył się już dwukrotnie. Wydarzenia kulturalne z udziałem uczniów i pedagogów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej są skrupulatnie odnotowywane na łamach lokalnego pisma społeczno-kulturalnego „Kurier Sokołowski”, a wszelkie informacje dotyczące zarówno organizacji jak i spraw bieżących znajdują się na stronie internetowej prowadzonej przez dyrektora szkoły Grzegorza Wójcikiewicza.

Na podstawie prezentacji Joanny Partyki
zrealizowanej na potrzeby Uroczystej Gali
z okazji 15-leci NSM I st. w Sokołowie Młp.

%d bloggers like this: