Kursy gitarowe w Sokołowie Małopolskim

Zasady prowadzenia i organizacji Kursu Gitarowego

Zajęcia grupowe dla najmłodszych

 1. Kurs skierowany do jest do dzieci w wieku 5-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach mogą w nim uczestniczyć starsze dzieci do ukończenia maksymalnie 8 lat życia z zastrzeżeniem, że będą przydzielane do grupy razem z dziećmi młodszymi.
 2. Celem kursu jest zapoznanie z podstawami gry na instrumencie i przygotowanie do dalszego profesjonalnego kształcenia w szkole muzycznej I stopnia.
 3. Zajęcia odbywają się w grupach 3-osobowych (lub 2-osobowych – w zależności od możliwości organizacyjnych).
 4. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w wymiarze 30 minut.
 5. Spotkania odbywają się w wyznaczonym dniu tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych (święta, ferie szkolne). Zaplanowana ilość zajęć obejmuje w roku szkolnym 34 spotkania w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (proporcjonalnie – średnio jest to 3,4 zajęć miesięcznie).
 6. Odpłatność miesięczna za zajęcia grupowe wynosi 80,- zł i może być proporcjonalnie zmniejszona w przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie trwania miesiąca.
 7. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości obniżenia odpłatności za nieobecność ucznia – w przypadku planowanej nieobecności polecamy zwrócić się z wyprzedzeniem z prośbą do nauczyciela prowadzącego i rodziców pozostałych uczestników zajęć o przeniesienie terminu zajęć dla danej grupy na inny termin. Fundacja nie gwarantuje przeniesienia zajęć jeśli nie będzie możliwości organizacyjnych.

Zajęcia indywidualne dla uczniów

 1. Oferta skierowana do uczniów w wieku 7 – 15 lat.
 2. Zajęcia indywidualne odbywają się 1 raz w tygodniu w wymiarze 45 minut.
 3. Odpłatność miesięczna za zajęcia indywidualne wynosi 200,- zł i może być proporcjonalnie zmniejszona w przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie trwania miesiąca.

Odpłatność – terminy, numer rachunku

 1. Odpłatność za zajęcia należy wnosić na rachunek bankowy do 10-go danego miesiąca z góry.
 2. Dane do wpłat za zajęcia:
  Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim
  numer rachunku: 12 9182 0006 0002 4354 2000 0010

Dodatkowe informacje – tel. 604 888 795

%d bloggers like this: