Odpłatność za naukę – NSM II st. w Leżajsku i w Sokołowie Młp.

Miesięczna odpłatność za naukę w roku szkolnym 2018/2019

  • Odpłatność podstawowa – 320,00 zł miesięcznie (2 x 45 min. tyg. instrument)
  • Dopłata za instrument dodatkowy – 150,00 zł miesięcznie

Ze względu na zmianę sposobu finansowania niepublicznych szkół artystycznych z budżetu państwa i dodatkowych obowiązkach szkół w zakresie finansowania swoich działań (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność za naukę w szkołach muzycznych PZNSM może podlegać zmianom. O planowanej podwyżce czesnego uczniowie będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane rachunku bankowego

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych
ul. Kujawska 28, 35-323 Rzeszów

Numer rachunku: 41 1140 2017 0000 4502 1304 9854

Termin płatności czesnego – do 5-go każdego miesiąca z góry.

%d bloggers like this: