Plan nauczania – NSM I st. w Żołyni

Plan nauczania w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żołyni

Cykl sześcioletni

 

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Kształcenie słuchu 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Rytmika 1,00 1,00 1,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00
Chór 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Cykl czteroletni

 

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4
Instrument główny 1,33 1,33 1,33 1,33
Kształcenie słuchu 1,00 1,00 1,00 1,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00 1,00
Chór 1,00 1,00 1,00 1,00

*) – możliwość zwiększenia ilości zajęć z instrumentu głównego za dopłatą

Plan nauczania wyrażony jest w godzinach lekcyjnych obejmujących 45 minut. Tabele określają ilość godzin do realizacji tygodniowo. Ze względów organizacyjnych przewiduje się możliwość zwiększenia ilości zajęć z poszczególnych przedmiotów lub ich przenoszenia pomiędzy klasami z zastrzeżeniem zachowania ich łącznej liczby w całym cyklu nauczania. Plan nauczania nie obejmuje przedmiotów nadobowiązkowych.

Obowiązująca ilość zajęć, przesłuchań i egzaminów w roku szkolnym:

  • Instrument główny według planu – gwarantowane 32 tygodnie nauki
  • Przedmioty teoretyczne według planu – gwarantowane 28 tygodni nauki
  • Egzamin praktyczny z instrumentu – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
  • Prezentacja na popisie uczniowskim – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
%d bloggers like this: