Plan nauczania – NSM I st. w Żołyni

Plan nauczania w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żołyni

Cykl sześcioletni

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Instrument główny 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Kształcenie słuchu 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00

Cykl czteroletni

 

Przedmiot Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4
Instrument główny 1,33 1,33 1,33 1,33
Kształcenie słuchu 2,00 1,00 1,00 1,00
Audycje muzyczne 1,00 1,00 1,00

*) – możliwość zwiększenia ilości zajęć z instrumentu głównego za dopłatą

Plan nauczania wyrażony jest w godzinach lekcyjnych obejmujących 45 minut. Tabele określają ilość godzin do realizacji tygodniowo. Ze względów organizacyjnych przewiduje się możliwość zwiększenia ilości zajęć z poszczególnych przedmiotów lub ich przenoszenia pomiędzy klasami z zastrzeżeniem zachowania ich łącznej liczby w całym cyklu nauczania. Plan nauczania nie obejmuje przedmiotów nadobowiązkowych.

Obowiązująca ilość zajęć, przesłuchań i egzaminów w roku szkolnym:

  • Instrument główny według planu – gwarantowane 32 tygodnie nauki
  • Przedmioty teoretyczne według planu – gwarantowane 28 tygodni nauki
  • Egzamin praktyczny z instrumentu – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
  • Prezentacja na popisie uczniowskim – 2 razy w roku szkolnym (na I i na II semestr)
%d bloggers like this: