NSM I st. – Historia i dzień dzisiejszy

KURIER SOKOŁOWSKI nr 6-7/129-130/2003

Rozpoczęły się już wakacje dla uczniów wszystkich szkół, w tym dla uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim. W dniu 21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw. Takie chwile rodzą potrzebę podsumowania i refleksji na temat działalności placówki, jej funkcjonowania w środowisku i dorobku pedagogicznego.

Rok szkolny 2002/2003 to już dziewiąty rok działalności szkoły muzycznej na terenie Sokołowa Małopolskiego, w nadchodzącym roku szkolnym placówka będzie obchodzić jubileusz dziesięciolecia. W ciągu minionych dziewięciu lat funkcjonowania szkoła zdążyła się zintegrować ze środowiskiem i wpisała się w sieć placówek oświatowych na terenie gminy. Współpraca ze środowiskiem widoczna jest zwłaszcza przy organizacji stałych uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, takich jak Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Święto Narodowe 11 listopada. Nie można pominąć prezentacji kolędniczych organizowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia i uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim – Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Kobiet i innych.

Od 1998 roku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp. wspólnie z Ośrodkiem Kultury przeprowadza coroczną imprezę pod nazwą „Międzygminny Konkurs Kultury Muzycznej”, na którym prezentują się młodzi adepci sztuki muzycznej.W minionym roku szkolnym NSM I st. w Sokołowie Młp. przy współpracy z MGOKSiR powołała do życia zespół instrumentalny składający się z uczniów szkoły muzycznej: Teresa Matuła – klawiszowe instr. elektroniczne, Tomasz Partyka – klawiszowe instr. elektroniczne, Tomasz Woś – klawiszowe instr. elektroniczne, Mariusz Wilk– klawiszowe instr. elektroniczne i Maksymilian Lepianka – gitara. Aktualnie planujemy poszerzenie składu o flet poprzeczny, akordeon i skrzypce. Repertuar opiera się o utwory muzyki rozrywkowej i utwory okolicznościowe przygotowywane na występy związane z organizowanymi uroczystościami. Zespół często występuje wspólnie z dziecięcym zespołem wokalnym działającym przy MGOKSiR. W ciągu roku szkolnego zespół prezentował się na uroczystościach dożynkowych w Nienadówce, 11-go listopada – Święto Niepodległości na rynku sokołowskim, na uroczystej Sesji Rady Miejskiej – repertuar kolędowy, 8-go marca z okazji Dnia Kobiet, 3-go maja – Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, 26 maja – Dzień Matki, 1 czerwca – Dzień Dziecka, 28 czerwca – Dni Sokołowa. Zespół prezentował się również na koncertach wyjazdowych: koncert z okazji Dnia Kobiet w Kolbuszowej, festyn dziecięcy w Wólce Niedźwiedzkiej, muzyczna prezentacja w Kolbuszowej z okazji Dnia Dziecka.

Szkoła muzyczna I st. w ramach swojego programu nauczania stawia w pierwszej kolejności na kształcenie instrumentalistów – solistów, a także uczestników zajęć zespołowych. Nasza placówka może pochwalić się uczniami, którzy w dziedzinie wykonawstwa solowego godnie reprezentują szkołę. Wśród uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują: Karol Walicki – reprezentujący szkołę muzyczną z Sokołowa na „Spotkaniach Pianistycznych” w Dębicy, konkursie obejmującym swoim zasięgiem południowo-wschodnią Polskę; Tomasz Partyka – aktualnie już absolwent, aktywnie udzielający się w imprezach szkolnych i pozaszkolnych; Beata Kraska – uczestnicząca w wielu konkursach pozaszkolnych z wysokimi notowaniami, Teresa Matuła – wykorzystująca często wiedzę i umiejętności nabyte w szkole muzycznej do uświetniania imprez w swojej macierzystej szkole.

O całokształcie działalności szkoły świadczą nie tylko sukcesy dydaktyczne i osiągnięcia uczniów, ale także statystyka mówiąca o rozwoju placówki na przestrzeni ostatnich lat. Może najpierw parę szczegółów z historii szkoły. W 1994 roku powstała Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Tyczynie. Równolegle z powstaniem szkoły w Tyczynie w tym samym roku szkolnym, a dokładnie od 01.10.1994 rozpoczęła działalność (przy niewielkim stanie uczniów – 8) placówka filialna przy Ośrodku Kultury w Sokołowie Małopolskim. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, co dało jej prawo do wydawania świadectw stwierdzających uzyskanie przez uczniów wiedzy i umiejętności zgodnych z wymaganiami programowymi określonymi przez MKiS dla szkół artystycznych pierwszego stopnia. Pomimo trudności związanych z utrzymaniem sokołowskiej filii i dzięki pewnym przeobrażeniom organizacyjnym szkoła przetrwała trudny okres i rozwija się nadal, utrzymując wysoki poziom kształcenia, o czym świadczą wyniki osób ubiegających się o dalsze kształcenie w szkołach muzycznych II stopnia i liceach muzycznych. Do dnia dzisiejszego 21 naszych uczniów zdających egzaminy wstępne do Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie przy ul. Chopina zostało przyjętych na listę uczniów i podjęło tam naukę. Od 1998 r. Szkoła przeszła zmianę organizacyjną polegającą na rozdzieleniu jej na trzy niezależne placówki, ale prowadzone w dalszym ciągu przez jeden organ prowadzący: Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Tyczynie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Rzeszowie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp. Aktualnie placówka działa jako dwie odrębne szkoły z siedzibą w Sokołowie Małopolskim i Rzeszowie. Uczniowie czynnie uczestniczą w koncertach na rzecz środowiska, szkolnych popisach uczniowskich, przesłuchaniach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Raz na pół roku wszyscy uczniowie uczestniczą w egzaminach semestralnych, które mają na celu ocenę postępów w grze na instrumencie.

Na dzień dzisiejszy w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I st. w Sokołowie uczy się 43 uczniów w sekcjach: fortepianu, klarnetu, gitary, skrzypiec, akordeonu, fletu poprzecznego i klawiszowych instrumentów elektronicznych – dane z 20 czerwca 2003 roku. W mijającym roku szkolnym prowadzili zajęcia: mgr Agnieszka Winiarska – sekcja fletu i fortepianu, mgr Grzegorz Winiarski – sekcja fortepianu i klawiszowych instrumentów elektronicznych, mgr Dorota Wilk – sekcja fletu i fortepianu, mgr Agata Mazur – sekcja fortepianu i klawiszowych instrumentów elektronicznych, mgr Anna Wójcikiewicz – sekcja fortepianu, Magdalena Psykała – teoria i sekcja skrzypiec, Damian Malec – sekcja gitary. Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Grzegorz Wójcikiewicz – specjalista w zakresie fortepianu i klarnetu, prowadzący ponadto sekcję akordeonu i klawiszowych instrumentów elektronicznych.

Redakcja

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: