Święto Niepodległości

Kurier Sokołowski Sierpień-wrzesień 2002 – rok X nr 11 (122)

11 listopada przypada 84 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli w zaborach austriackim, rosyjskim i pruskim Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. Dzień ten obchodzony jest uroczyście w całej naszej Ojczyźnie – również w Sokołowie.

Jak co roku w kościele parafialnym odprawiona została Msza św., a po jej zakończeniu mieszkańcy miasta i gminy zebrali się w Rynku przed Pomnikiem Wdzięczności za Odzyskaną Wolność. Tutaj z przemówieniem wystąpił burmistrz-elekt Andrzej Ożóg oraz z krótkim rysem historycznym o walkach niepodległościowych narodu polskiego zapoznała zgromadzonych Marta Dec. Pieśni patriotyczne zaśpiewały dzieci z Zespołu Wokalnego, prowadzone przez instruktora MGOKSiR – Annę Wójcikiewicz. Dzieciom akompaniował Zespół Instrumentalny prowadzony przez dyrektora Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. – Grzegorza Wójcikiewicza. Na zakończenie wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przed pomnikiem przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańców miasta, nauczycieli, młodzieży szkolnej oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i Zespołu Szkół z Sokołowa. W uroczystości wziął udział proboszcz parafii sokołowskiej ks. Jan Prucnal.

Redakcja

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: