Już wkrótce IV Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej

Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Leżajsku i Fundacją Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim organizuje już po raz czwarty imprezę artystyczną skierowaną do uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia jako czynnych uczestników i melomanów muzyki dawnej z Powiatu Leżajskiego i Powiatu Rzeszowskiego. Jak co roku – młodzi wykonawcy będą prezentować utwory mistrzów renesansu, baroku i klasycyzmu w salach koncertowych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska i społeczności skupionej wokół Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku i Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim. Do tej pory na terenie gminy Leżajsk odbywał już się od 19 lat Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku, który ze względu na swoją specyfikę zawęża grono odbiorców do grupy zadeklarowanych melomanów o określonych preferencjach. Brak było jednak w Leżajsku i sąsiadującej gminie Sokołów Małopolski imprez muzycznych promujących muzykę dawną w lekkiej i przyjaznej zwłaszcza dla młodego pokolenia formie.

W dzisiejszych czasach w mediach przeważa tak zwana „kultura popularna”, która niestety posiada niskie walory artystyczne. Codzienny kontakt z popularnymi programami radiowymi – kierowanymi do dzieci i młodzieży – nie stwarza warunków do rozwoju duchowego, raczej spłyca postrzeganie sztuki muzycznej do znajomości popularnych tytułów i nazw zespołów czy też gwiazd sceny. A jednak młodzież z przyjemnością słucha muzyki klasycznej, która jeśli jest odpowiednio zaprezentowana a repertuar odpowiada jej możliwości percepcji to pobudza ją do zwiększonego zainteresowania się tym typem muzyki. Odpowiednia oprawa i przygotowanie do odbioru pozwalają zaintrygować, wręcz pobudzić apetyt na dobrą muzykę. Trzeba zaznaczyć, że zapotrzebowanie na kontakt z „muzyką dawną” wśród dzieci i młodzieży – w szczególności uczniów szkół muzycznych – przejawia się w chęci aktywnego uczestnictwa poprzez występy w ramach popisów, koncertów i innych prezentacji artystycznych. Dlatego też nasza inicjatywa skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów szkół muzycznych – dając im możliwość zaprezentowania się na scenie z utworami kompozytorów renesansu, baroku i klasycyzmu, do nauczycieli szkół muzycznych – umożliwiając im zaprezentowanie wyników swojej pracy, a także do szerokiego grona odbiorców, w tym dzieci i młodzieży – mogących jako słuchacze uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych.

Poprzednie edycje Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej utwierdziły nas o dużym znaczeniu organizowanego przez nas przedsięwzięcia. Poprzez festiwal docieramy do dużej grupy uczniów, którzy dopiero dzięki nam rozpoczęli pracę nad repertuarem mało znanych lub wręcz zapomnianych kompozytorów z minionych epok. Stale zwiększająca się ilość uczestników czynnych (młodych artystów, nauczycieli) i biernych (słuchaczy, odwiedzających wystawy) zaskakuje nas z roku na rok. Nasze działania aktywizują uczniów i nauczycieli nie tylko w dniach odbywania się festiwalu, ale inspirują do ciągłych poszukiwań różnorodnego repertuaru praktycznie przez cały rok szkolny. Korzyści odnoszą nie tylko uczniowie szkół w Leżajsku i w Sokołowie ale praktycznie z całego Województwa Podkarpackiego, a także niektórych szkół (uczestniczących w części konkursowej) z Województwa Małopolskiego, Lubelskiego i Mazowieckiego.

W tym roku zaskoczymy uczestników i słuchaczy pewną ciekawostką. Dzięki uprzejmości pani Katarzyny Drogosz, specjalistki w zakresie historycznych instrumentów klawiszowych zostanie zaprezentowany uczestnikom festiwalu instrument z czasów Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kopia XVIII-wiecznego instrumentu zostanie zaprezentowana na wykładzie poprowadzonym przez artystkę 19 maja 2011r. w godzinach popołudniowych. Uczniowie sekcji fortepianu biorący udział w części konkursowej festiwalu będą mogli usiąść przy instrumencie i sprawdzić jak grało się na fortepianie w czasach W. A. Mozarta. Na podsumowanie dnia po koncercie laureatów odbędzie się recital pani Katarzyny Drogosz wykonany w całości na PIANOFORTE – jak fachowo nazywa się ten instrument.

Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców Sokołowa Małopolskiego, Leżajska i okolic do uczestnictwa w imprezach muzycznych odbywających się w ramach IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej, który odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2011 roku. Szczegółowy program festiwalu zamieścimy na plakatach. Na koncerty, przesłuchania i wykłady odbywające się w ramach IV Dziecięcego Festiwalu Muzyki Dawnej wstęp wolny.

Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor Towarzystwa
Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsk

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: