Otwieramy Szkołę Muzyczną II st. w Leżajsku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2011 roku rozpocznie działalność Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku.

Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów, którzy zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia prywatnego.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku jest zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Absolwenci PSM I st. w Leżajsku są zwolnieni z egzaminu wstępnego, przyjęcia na podstawie wpisu.
  • Prowadzimy rekrutację do sekcji; klarnetu, fortepianu, gitary, saksofonu, fletu i akordeonu.
  • Zgłoszenia kandydatów w terminie do 22.06.2011 roku przyjmuje dyrektor szkoły – Grzegorz Wójcikiewicz, tel. 604888796.
  • Termin egzaminu wstępnego zostanie ustalony po zebraniu listy kandydatów.

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: