Poznajmy się bliżej – NSM Sokołów Małopolski

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim jest jedyną szkołą artystyczną działającą w gminie. Aktualnie kształci się w niej 53 uczniów z Sokołowa Małopolskiego i okolicznych miejscowości. Przy szkole działa filia szkoły muzycznej II stopnia w Leżajsku, w której naukę pobiera 5 uczniów. Zanim powstała Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim nie było w okolicy szkoły muzycznej a do najbliższej uczniowie musieli dojeżdżać do oddalonego o 25 kilometrów Rzeszowa. Szkoła wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska na placówkę rozwijającą talenty muzyczne dzieci i młodzieży. Poprzez swoją pracę wpływa na postrzeganie tej formy kultury jako istotnego elementu w rozwoju społeczności lokalnej. Staje się niejako centrum kultury muzycznej, które poprzez angażowanie dzieci, młodzieży i rodziców przybliża środowisku „sztukę wysoką”. Takie działania szkoły wpisują się w jej misję. Na całokształt pracy szkoły, jej poziom kształcenia i sposób postrzegania w środowisku wpływ mają przede wszystkim nauczyciele.

Kadra pedagogiczna szkoły muzycznej to wykształceni specjaliści, zarówno pod względem praktycznym jak i pedagogicznym. Aktualnie w szkole pracują:

Marta Woś-Karczmarz – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi w szkole sekcję fortepianu. Jest wieloletnim nauczycielem rzeszowskich i okolicznych szkół muzycznych. Jej uczniowie zdobywali laury na konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Współpracowała z placówkami: Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Trzcianie, Szkoła Muzyczna w Jeżowem i Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim.

Danuta Wołoszyn – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem klasy skrzypiec. Posiada wysokie osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym. Poza szkołą muzyczną w Sokołowie Małopolskim pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Leżajsku i Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jeżowem.

Natalia Kmita – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Od niedawna zatrudniona w NSM w Sokołowie Małopolskim jako nauczyciel skrzypiec. Młoda nauczycielka z pasją. Jest członkiem znanego kwartetu smyczkowego LEJDIS QUARTET złożonego z absolwentów akademii muzycznych w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Prowadzi również sekcję skrzypiec w Szkole Muzycznej w Kamieniu.

Wojciech Front – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada specjalizacje w zakresie teorii muzyki i kontrabasu. W Niepaństwowej Szkole Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim prowadzi zajęcia z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Współpracuje również ze szkołami publicznymi w Stalowej Woli i Ropczycach.

Agnieszka Winiarska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Specjalistka w zakresie nauczania gry na flecie, klawiszowych instrumentach elektronicznych i fortepianu dodatkowego. Współpracuje ze szkołą muzyczną w Sokołowie Małopolskim praktycznie od początku działalności. Jej uczniowie dali się poznać jako godni reprezentanci szkoły na konkursach i przesłuchaniach w regionie.

Stanisław Jaworski – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od dwóch lat pracuje w sokołowskiej szkole muzycznej. Pełni obowiązki nauczyciela akordeonu w szkole muzycznej I stopnia i przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej II stopnia. Głównym miejscem pracy jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajski, gdzie pełni funkcję dyrektora szkoły.

Monika Witalec – ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. Prowadzi zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu z uczniami klas 1-3 cyklu sześcioletniego. Jest młodą nauczycielką angażującą się z pasją w swoją pracę. Poza szkołą muzyczną w Sokołowie pracuje w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie.

Damian Malec – wieloletni nauczyciel szkoły muzycznej w Sokołowie Małopolskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego i Liceum Muzycznego w Rzeszowie. Prowadzi klasę gitary i saksofonu. Współpracuje aktualnie także z Prywatną Szkołą Muzyczną I stopnia w Starej Wsi.

Anna Wójcikiewicz – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Specjalistka od zespołów wokalnych, chórów i piosenki dziecięcej. Pracuje w szkole od początku istnienia placówki. Jest organizatorem szkolnych imprez i koncertów. Poza szkołą muzyczną w Sokołowie Małopolskim pracuje w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sieniawie.

Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor szkoły. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach. Specjalista w zakresie gry na klarnecie i fortepianie. Założyciel Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Sokołowie Małopolskim. Współpracuje z wieloma szkołami muzycznymi w Województwie Podkarpackim.

Grono pedagogiczne sokołowskiej szkoły muzycznej dba o odpowiedni poziom kształcenia przy zachowaniu szczególnie miłej atmosfery w trakcie prowadzenia zajęć. Stymuluje do pracy nad warsztatem muzycznym poprzez zachęty i nagrody. Stara się integrować dzieci i młodzież wokół wspólnych przedsięwzięć artystycznych. Aby się o tym przekonać warto przyjść do szkoły i podjąć naukę pod okiem nauczycieli przyjaznych uczniom.

Grzegorz Wójcikiewicz
Dyrektor PZNSM

Tekst w Kurierze Sokołowskim nr 3/225/2014

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: