Poznajmy się bliżej – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna w Pruchniku

Od kilku lat w Pruchniku funkcjonuje szkoła artystyczna działająca pod nazwą Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Szkoła organizacyjnie podlega pod Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych i wpisana jest w ewidencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 483/20/2007. Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku prowadzi pełny cykl kształcenia w oparciu o obowiązujące minimum programowe w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia i kursy muzyczne na bazie programów autorskich. Aktualnie prowadzi naukę gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach i akordeonie. Na kursach prowadzona jest nauka gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych.

Szkoła muzyczna w Pruchniku rozpoczęła działalność w 2009 roku. Założona została z inicjatywy pani Jadwigi Okopskiej, wieloletniej nauczycielki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarosławiu. Po uzgodnieniach z ówczesnym wójtem – panem Stanisławem Górskim – na siedzibę szkoły zostało wybrane Publiczne Gimnazjum w Pruchniku przy ul. Szkolnej 12. Początkowo placówka działała jako oddział filialny Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim. W trakcie działalności systematycznie zwiększała się ilość uczniów i szkoła zdobywała samodzielność. Dzięki staraniom dyrektora Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych w 2012 roku Niepaństwowa Szkoła Muzyczna w Pruchniku stała się odrębną placówką i została wpisana do ewidencji szkół.

Od rozpoczęcia działalności kadrę szkoły stanowili nauczyciele mający kwalifikacje pedagogiczne i duże doświadczenie praktyczne w szkolnictwie artystycznym. Od początku w szkole pracują: pani Jadwiga Okopska prowadząca klasę fortepianu i przedmiotów teoretycznych, pełniąca również funkcję kierownika placówki, a także pani Marta Szałaj prowadząca klasę skrzypiec. W trakcie dołączyli i pracują do dzisiaj: Krzysztof Bury – sekcja akordeonu, Grzegorz Wójcikiewicz – akompaniament i Krzysztof Skoczyński – sekcja gitary. Przez szkołę przewinęli się również inni nauczyciele: Bartłomiej Mnich – klasa akordeonu, Paweł Nowak – klasa akordeonu i Grzegorz Winiarski – klasa gitary. W przyszłym roku szkolnym mury szkoły opuszczą pierwsi absolwenci.

Uczniowie pruchnickiej szkoły muzycznej czynnie działają na rzecz środowiska lokalnego. Występują na popisach uczniowskich organizowanych w sali widowiskowej Publicznego Gimnazjum w Pruchniku, na koncertach w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku a także na odbywających się dorocznie imprezach z okazji Dni Pruchnika. Często występują w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy i miasta.

Mimo krótkiego okresu działalności trzeba zaznaczyć, że uczniowie mają już pierwsze osiągnięcia na swoim koncie. Występowali już na kilku znaczących konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, między innymi na: Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim (2010, 2011, 2012, 2013), Przeglądzie Szkół Muzycznych w Jarosławiu (2011, 2012, 2013, 2014), Pianistycznym Konkursie Kultury Muzycznej w Leżajsku (2013), Festiwalu Muzyki Elektronicznej w Sokołowie Małopolskim (2010, 2011, 2012, 2013), Ogólnopolskim Festiwalu Akordeonowym – Motion Music Festival w Wieliczce (2014), VIII Tarnobrzeskim Konkursie Akordeonowym (2014) i na ogólnopolskim konkursie interpretacji muzyki dawnej w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku (2012, 2013, 2014). Z każdego z tych konkursów przywozili wyróżnienia i nagrody. Trudno wymienić wszystkich laureatów, gdyż trzeba by poświęcić na to sporo miejsca. Ale na pewno należy wspomnieć o Mikołaju Wańkowiczu – uczniu klasy trzeciej cyklu sześcioletniego z klasy akordeonu pana Krzysztofa Burego. Mikołaj jako jedyny ma na swoim koncie aż trzy ogólnopolskie nagrody, bądź wyróżnienia.

Wszystkich młodych ludzi zachęcamy aby dołączyli do uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku. Nauka w szkole muzycznej to naprawdę wielka frajda. Wymaga oczywiście dużo pracy i samozaparcia, ale daje też niesamowitą ilość satysfakcji i przyjemności z muzykowania. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z panią Jadwigą Okopską (tel. 512 483 686) pełniącą aktualnie funkcję kierownika szkoły.

Więcej informacji o szkole znajdą Państwo na stronie internetowej Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych pod adresem: www.muzyczna.com.pl

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor PZNSM

Tekst zamieszczony w portalu: http://www.pruchnik.com.pl

Może Ci się również spodoba

%d bloggers like this: